SAVE THE DATE - Cross border event IMA en NVDM - zaterdag 24 juni 2023

IMA en NVDM slaan de handen ineen en organiseren een groot gezamenlijk event op

zaterdag 24 juni 2023 

op een locatie in het drielandenpunt. Noteer deze datum want dit next level event wil je niet missen!

Iedereen is van harte welkom. Het is een dagvullend programma (Nederlands en Engels), vakinhoudelijk, internationaal, verrassend, en bijzondere gasten zullen we verwelkomen maar daarover later meer!

Ook informeren we jullie binnenkort over de verschillende mogelijkheden van hotels, vervoer en de expo die georganiseerd wordt voor de business partners van IMA en NVDM.

Meer lezen over dit bericht van NVDm

Winnaar all-inclusive NVDM-lidmaatschap t.w.v. € 393,--

Tijdens het Nationaal Secretaresse Congres, georganiseerd door NVDM-partner Secretary Management Institute, waren Jolanda Maasakkers, Jolanda van Leuven en Jolanda van Driel-Rook, oftewel de 3JS, aanwezig.

De dag stond in het teken van 'De beste versie van jezelf'. Meer dan 400 assistenten hebben deelgenomen aan het congres. De Jolanda's hebben nieuwe contacten gelegd en veel assistenten kunnen enthousiasmeren voor onze landelijk vereniging.

Je maakte tijdens het congres via je visitekaartje kans op een all-inclusive lidmaatschap van één jaar. De winnaar is:

Mariá Beser

María is werkzaam als Office Manager Klant & Business Support bij Evides Waterbedrijf. Inmiddels is er contact met María geweest. Zij was aangenaam verrast en blij met het winnen van het NVDM-lidmaatschap.  

Meer lezen over dit bericht van NVDm

Mag ik je even voorstellen aan -> het NVD bestuur 2023!

In de algemene ledenvergadering van december jl. en afgelopen maandagavond zijn er vele benoemingen geweest waardoor er diverse verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen het NVD bestuur. Even een samenvatting. Een nieuwe landelijke voorzitter, een nieuwe vicevoorzitter, herbenoemingen van regiobestuurders en bestuurder PR&C en nieuwe regiobestuurders die tot het bestuur zijn toegetreden. We stellen ze dan ook graag even aan je voor.  

Meer lezen over dit bericht van NVDm

Mandy van Schaik is gekozen tot nieuwe vicevoorzitter!

Wij zijn blij te melden dat Mandy van Schaik door de leden is benoemd tot vicevoorzitter. Dagelijks werkt Mandy met young professionals en ze wil zich dan ook graag gaan richten op de verbinding tussen de NVD en deze doelgroep.  Samen met de landelijke voorzitter Jolanda Maasakkers en het bestuur gaat zij de komende periode hier onderzoek naar doen en werken aan een plan van aanpak. We wensen Mandy heel veel succes toe! 

Jolanda van Driel-Rook is herbenoemd tot bestuurder PR&C

Jolanda van Driel-Rook is geen onbekende van de vereniging en is ruim 10 jaar lid van de NVD. In de afgelopen jaren heeft zij haar rol als landelijk bestuurder PR&C met verve vervult en haar positie waargemaakt. Sinds mei 2010 maakt Jolanda deel uit van regioteam Zuid-Holland. Vanaf  juni 2020 heeft ze eerst op ad-interim basis de functie landelijk bestuurder PR&C vervult waarna zij officieel voor deze functie is gekozen. 

Destijds heeft Jolanda de taak op haar genomen om zich te richten op de communicatievraag "Hoe maken we met communicatie & creativiteit de NVD meer zichtbaar binnen onze branche". Daarbij heeft ze ook gezorgd voor het implementeren van het communicatieplan binnen de NVD. 

Meer lezen over dit bericht van NVDm

Margot de Jong is herkozen als regiobestuurder Utrecht

Sinds 2016 is Margot de Jong NVD-lid en tot op de dag van vandaag zeer actief betrokken. Hier een terugblik: 

  • Van januari 2017 t/m eind januari 2021 is Margot landelijk secretaris geweest. 

  • Sinds juni 2020 is zij al actief als regiobestuurder Utrecht, waarna ze in januari 2021 officieel werd benoemd. 

  • Margot is naast haar rol als regiobestuurder ook op landelijk niveau erg actief. Zij is projectmanager van de projectgroep NVD-partners en betrokken bij het uiteenzetten van de bedrijfslidmaatschappen. 
Meer lezen over dit bericht van NVDm

Henriëtte Danekes is dé nieuwe duo-regiobestuurder van Zuid-Holland

Henriëtte Danekes is lid van de NVD sinds juni 2018. Tijdens de gesprekken voor deze functie is gebleken dat Henriëtte een denker maar ook een doener is. Zo heeft ze intussen al twee opleidingen van de NVD/Schoevers voltooid. 

We hopen dat de tweede regiobestuurder zich dan ook snel meldt zodat Henriëtte samen met deze persoon een duo kan vormen en verder kan gaan bouwen aan de profilering van regio Zuid Holland. Wij wensen Henriëtte veel succes in haar nieuwe rol.  

 

Jolanda van Leuven is herkozen als regiobestuurder Noord-Brabant

Sinds november 2020 is Jolanda van Leuven lid van de regio Noord-Brabant. Met ingang van 30 januari 2021 is zij benoemd tot regiobestuurder Noord-Brabant. In de eerste periode als regiobestuurder is ze vooral bezig geweest om team Noord-Brabant vorm te geven.  

Op landelijk niveau is ze nauw betrokken bij de opleidingen binnen de NVD. Zo heeft Jolanda  ervoor gezorgd dat alle leden dit jaar gratis kunnen genieten van de online vakgerichte trainingen verzorgt door SMI. Wij zijn dan ook erg blij dat ze zich weer voor de komende termijn inzet voor de NVD. 

Brigitte van West is afgetreden als vicevoorzitter

Brigitte van West heeft op maandag 16 januari jongstleden het stokje overdragen aan de nieuwe vicevoorzitter Mandy van Schaik. In de afgelopen jaren is Brigitte achter de coulissen een enorme steun geweest voor de NVD. Tijdens haar vicevoorzitterschap heeft zij een verbindende rol vervult tussen de regio’s en het bestuur.  

Zij heeft zich ingezet voor het verder optimaliseren en uitbreiden van de NVD-lidmaatschappen. Brigitte is een echte ambassadeur van de NVD. De vorige voorzitter Ingrid Geul had ontzettend veel aan Brigitte als sparringpartner. Hartelijk dank voor al je inspanningen voor de NVD!  

Meer lezen over dit bericht van NVDm

Ella van Zaal is afgetreden als regiobestuurder Zuid-Holland

De bijdrage en de energie die Ella van Zaal heeft geleverd aan de NVD is lovenswaardig. Sparren kan ze als de beste en ze ziet en behoudt overzicht op hooflijnen. Deze kwaliteiten heeft ze ten optimaal kunnen benutten met het implementeren van MS Office 365 binnen de NVD. Een megagroot project waarvan zij projectleider was. Hier heeft en gaat de NVD vele jaren veel plezier van hebben. 

Meer lezen over dit bericht van NVDm

Regiobestuurder Gelderland Marion Sanders heeft stokje overgedragen aan Teuna Bouwmeester

Tijdens de alv in december heeft Marion Sanders het stokje overgedragen aan Teuna Bouwmeester. In mei 2022 heeft Marion besloten om haar hart te volgen en een carrièreswitch. Zij is consulent inburgering geworden bij FruitDelta Rivierenland.

Marion Sanders is in januari 2021 benoemd en gestart als regiobestuurder Gelderland, in duofunctie met Ingeborg Los. Marion is in totaal 12 jaar actief geweest bij de NVD; een respectabele periode! We bedanken Marion voor haar inzet. 

Teuna Bouwmeester is benoemd tot duo-regiobestuurder Gelderland

Tijdens de alv op 14 december 2022 is Teuna Bouwmeester benoemd als duo-regiobestuurder Gelderland. Teuna is sinds oktober 2022 weer lid geworden van de NVD. Ze is weer terug van weggeweest; daar zijn we heel blij mee. Teuna brengt een gezonde dosis humor en nuchterheid met zich mee. Met het duo Teuna en Ingeborg Los kan de regio rekenen op goed voorzitterschap binnen het regioteam. 

De meerwaarde van een communicatieplan

Wil je als vereniging gezien en gehoord worden ? Dan moet je zichtbaar zijn. Onze vereniging bestaat al meer dan vijftig jaar en toch kent lang niet iedereen ons. Daarom willen we als vereniging ons vak vol in de schijnwerpers zetten, omdat het beroep dat wij uitoefenen vaak achter de schermen plaatsvindt. Dat vak is professionele ondersteuning voor directie en/of management.

Meer lezen over dit bericht van NVDm

Het lidmaatschapstarief per 1-1-2023

  • Met een gemiddelde inflatie van 12% zou in het nieuwe jaar de lidmaatschapsprijs omhoogschieten naar € 156,00. Dat doen wij onze leden niet aan.

Per januari gaat het NVD-lidmaatschap je maar 2% meer kosten. Dit houdt in dat per 2023 het nieuwe bedrag voor een regulier NVD-lidmaatschap € 142,00 is. 

Tot slot een primeur!

Blok zaterdag 24 juni a.s. in je agenda. IMA en NVDM slaan de handen ineen en organiseren een internationaal next level event met een expo voor de partners in het zuiden van Nederland. Wordt heel gaaf en bijzonder, én iedereen is welkom! Binnenkort meer hierover!

Terugblik op het NVDM-bestuursweekend

Tot slot een primeur -> blok zaterdag 24 juni in je agenda. IMA en NVDM slaan de handen ineen en organiseren een internationaal next level event met een expo voor de partners in het zuiden van Nederland. Wordt heel gaaf en bijzonder, én iedereen is welkom! Binnenkort meer hierover!