Ad-interim functies bij de NVD

Aan de slag als regioteamlid

Binnen de NVD is veel dynamiek, ook op het gebied van vacatures voor bestuursleden.  Bestuurders en hun teams zijn het hart van onze vereniging; zonder hen geen bijeenkomsten, webinars en initiatieven. Binnen de NVD hanteren we volgens onze statuten termijnen voor bestuursfuncties. Naast het eindigen van deze termijnen zijn er helaas ook wel eens persoonlijke omstandigheden waardoor bestuursleden hun functie moeten neerleggen. Met een vereniging met acht regionale besturen en een landelijk bestuur zijn er dus regelmatig lege plekken te vullen. 

AD-INTERIM

Enthousiaste leden die op een openstaande vacature reageren, worden in eerste instantie aangesteld als ‘ad-interim’ om te kunnen  starten aan hun inwerkperiode. Het bestuur heeft deze kandidaten al goed bevonden en dit betekent dat hij/zij al kan starten vóór de officiële bevestiging in de alv.

INWERKPERIODE

De stem van de leden bij het aanstellen van nieuwe bestuursleden is belangrijk. We zien het daarom als een groot voordeel dat de leden al kennismaken met een kandidaat voordat de alv plaatsvindt. Zo kunnen het team én de leden ondervinden of de keuze inderdaad op de juiste kandidaat is gevallen. Het mes van een inwerkperiode snijdt aan twee kanten; een nieuwe kandidaat kan een periode met het bestuurslid samenwerken die het stokje gaat overdragen, zich een goed beeld vormen van de werkzaamheden en zo zijn/haar eigen ervaring opdoen.

Op deze manier kunnen we de bezetting van onze besturen op peil houden en onze leden een waardevolle, leerzame tijd als lid van een landelijk of regionaal bestuur bieden.