Oproep projectleden social media, ledenwerving, NVD-profs en NVD-ambassadeurs

De NVD gaat met meer projecten werken, zoals projectgroep Social media, Ledenwerving, NVD-profs en NVD-ambassadeurs. Als je geïnteresseerd bent in deelname aan een kortdurend project en deze oproep geldt voor alle NVD-leden - meld je dan aan bij het PR&C-team via communicatie@nvdm.net en laat de NVD profiteren van jouw talenten. 

In ruil daarvoor ben jij weer een ervaring rijker. Deelname aan een projectgroep is echt leuk/goed/leerzaam/waardevol aldus de leden van de projectgroepen Microsoft 365, Lidmaatschapsvormen, Partners en Website. 

Hieronder staat beschreven waarmee de desbetreffende projectgroep zich bezighoudt. 

Projectgroep Ledenwerving 

 • Omschrijft het toekomstige (bedrijfs)lid: profiel (functies), waar (bedrijven, zzp’ers enz), aantal (inschatting haalbaarheid-wenselijkheid) en bereik (hoe, kanalen), budget (bijv. aankopen adressenbestanden). 

 • Wervingsplan nieuwe leden ontwikkelen (doelgroep-specifiek) - creatieve ondersteuning plan ledenwerving door HSTotaal. 

 • Omschrijft ook de gewenste inzet en rol (taken, tijd, kosten) van de ambassadeurs. En ook van de NVD-leden. Welke bijdrage wordt van hen verlangd? 

 • Deze projectgroep werkt samen met projectgroep Lidmaatschapsvormen om zo elkaar te versterken. Het communicatiebureau denkt ook mee en biedt creatieve ondersteuning. 

NVD-profclub en NVD-ambassadeurs  

 • De profclub bestaat uit NVD-leden die worden ingezet op tijdelijke deelprojecten, zoals tekstschrijven, filmpjes maken, sociale media posten, nieuwe leden begeleiden, website content aanbrengen, seo schrijven en bewaken enz. Ambassadeurs zijn NVD-enthousiastelingen die het NVD-verhaal uitdragen bij presentaties, beurzen, lezingen, publicaties en op sociale media en nieuwe leden werven. 

 • Projectgroep NVD-profclub en NVD-ambassadeurs: omschrijft wat er gevraagd wordt van deze profs en ambassadeurs in termen van kwaliteit, tijd, afstemming en professionaliteit. Deze profclubs en de ambassadeurs hebben behoefte aan inspiratie, ondersteuning en een diepere toelichting op het concept en het NVD-verhaal. Ieder op het eigen terrein/specialisme.  

 • De projectgroep overlegt samen met bestuurder PR & Communicatie en extern communicatiebureau. 

 Sociale media  

 • Ontwikkelen ‘sociale media kalender’ aan de hand van het communicatieplan en input vanuit projectgroep sociale media en andere projectgroepen. 

 • Inventariseert welke sociale mediakanalen de doelgroep van de NVD gebruikt. 

 • Inventariseert welke andere LinkedIn-, FB- en Insta-groepen er zijn. Denk aan andere secretariële bedrijfspagina’s en groepen.  

 • Inventariseert alle denkbare en relevante NVD-gerelateerde en niet-gerelateerde jaarlijkse gebeurtenissen. De projectgroep bekijkt in hoeverre het communicatieconcept toereikend is voor mooie posts. HSTotaal helpt met aanvullende actuele creaties en/of ideeën. 

Landelijk nieuws Overzicht