Opzeggen

Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. (zie statuten). Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving (e-mail), die vóór de eerste december in het bezit van het secretariaat van de vereniging moet zijn. Het opzeggende lid heeft de bewijslast hiervan. Indien een opzegging niet voor genoemde datum heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

Je kunt je opzegging richten aan het secretariaat van de NVD (zie 'Contact'). 
Je opzegging wordt door ons per e-mail bevestigd en is alleen dan geldig. Mocht je binnen drie werkdagen deze bevestiging niet hebben ontvangen, laat het ons dan even weten.
 

Begunstigerschap

Opzegging van het begunstigerschap door de begunstiger kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar (zie statuten). Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving (e-mail), die vóór de eerste december in het bezit van het secretariaat van de vereniging moet zijn. De opzeggende begunstiger heeft de bewijslast hiervan. Indien een opzegging niet voor genoemde datum heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

U kunt uw opzegging richten aan het secretariaat van de NVD (zie 'Contact'). Wordt een begunstigerschap later opgezegd, dan loopt het door tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. 
Uw opzegging wordt door ons per e-mail bevestigd en is alleen dan geldig. Mocht u binnen drie werkdagen deze bevestiging niet hebben ontvangen, laat het ons dan even weten. 

Contactpersoon
Als u als contactpersoon verandert van functie/baan, dan ontvangen wij graag de gegevens van uw opvolger, zodat wij de ledenadministratie actueel kunnen houden. Wijzigingen in (adres)gegevens graag doorgeven aan het secretariaat van de NVD. 

E-zine en/of nieuwsbrief regio

Wil je de E-zine en/of regionale nieuwsbrief niet meer ontvangen? Vul dan dit formulier in.