Ereleden

De NVD wil uiting geven aan en waardering uitspreken voor het feit dat een lid zich op een bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt heeft voor de NVD. Dit doet zij door de benoeming van ereleden.

Op dit moment kent onze vereniging vijf ereleden:
Lydia van den Bogaard
Sophia Harms
Ineke Klaver
Aukje Kramps
Diet Weenink

Meer weten over het erelidmaatschap of ken je zelf een lid wat hiervoor in aanmerking komt? De procedure vind je hier.