Landelijke activiteiten

Jaarlijks zijn er vier landelijke bijeenkomsten: tweemaal een Trainings- en Opleidingsdag en tweemaal komen we bij elkaar voor de algemene ledenvergadering met daaraan gekoppeld een activiteit.

Top-dagen

Trainings- en Opleidingsdagen zijn landelijke ééndaagse vakgerichte trainingen. We organiseren TOP-dagen onder het motto 'bijblijven'.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (alv) vindt tweemaal per jaar plaats.
In januari begint de NVD het jaar traditioneel met de nieuwjaarsbijeenkomst.
De alv staat dan in het teken van de begroting voor het komende jaar.
Op vrijdagavond vindt een diner in stijl plaats. Ook de partners zijn van harte welkom. Op zaterdagochtend is de alv. Voor de partners is er een speciaal partnerprogramma. 

In juni vindt de tweede alv van het jaar plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt de jaarrekening van het voorgaande verenigingsjaar voorgelegd. De alv wordt aangevuld met een top-lezing door een gerenommeerde spreker.
 

Organisatie

De organisatie van de alv en TOP-dagen valt onder de verantwoordelijkheid van de vicevoorzitter. Samen met de secretaris Margot de Jong en de penningmeester
Ria Hoekzema worden de inschrijvingen en betalingen verwerkt.
 
De activiteiten vinden steeds wisselend plaats in de acht regio’s. Met het landelijke team brengen de regioteams hun knowhow over de locaties in. Op de dag zelf zijn zij een ijzersterk team. De organisatie van de landelijke activiteiten vindt plaats door een goede samenwerking tussen het landelijke en regionale team. 

Voor vragen over landelijke activiteiten kun je contact opnemen met
Jolanda Bronsvoort (vicevoorzitter).