Lintje voor erelid Ineke Klaver

Lintje voor erelid Ineke Klaver

Vrijdag 24 april gaat de telefoon bij ons erelid Ineke Klaver. Het is de Apeldoornse burgemeester Heerts, die Ineke verrast met de mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd haar te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dit vanwege haar 50-jarig lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners (NVD). Vijftig jaar is een hele tijd, extra bijzonder is dat de vereniging 50 jaar bestaat op 28 april 2020. Ineke is dus een lid van het eerste uur. Zij is niet alleen een trouw lid, vele jaren is zij nauw betrokken geweest bij diverse activiteiten. Zij is het wandelende archief voor de NVD. Ook in dit jubileumjaar van de NVD is Ineke actief. Zij is als eindredacteur betrokken bij de realisatie van het magazine dat speciaal voor dit jubileum is gemaakt en dat eind april bij alle leden op de mat valt.  

Daarnaast is Ineke al meer dan 25 jaar lid van de KNNV afdeling Apeldoorn. Ook hier heeft zij diverse functies verricht; zo was zij o.a. betrokken bij de realisatie van het boek "100 jaar natuurbeleving van Apeldoorners" en verzorgt zij al ruim 25 jaar de maandelijkse nieuwsbrief voor de vogelwerkgroep, waarvan ze vanaf de oprichting in 1992 lid is. Met drie andere leden zorgt zij voor de coördinatie van alle activiteiten binnen de vogelwerkgroep.

Vanwege haar jarenlange inzet als vrijwilliger heeft het Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd Ineke te eren. De versierselen zullen op een later moment worden uitgereikt.