Voorzorgsmaatregelen Corona Virus

Deze en komende weken staan diverse NVD-bijeenkomsten gepland. Zolang de overheid geen restricties geeft in verband met het Coronavirus gaan alle bijeenkomsten gewoon door. We nemen echter wel een paar voorzorgsmaatregelen.


 

-  Op een bijeenkomst begroeten wij elkaar zónder handen schudden
   of elkaar te kussen
-  Was je handen vaak met zeep
-  Nies en hoest in je elleboog
-  Gebruik papieren zakdoekjes

Blijf thuis of meld je af als:

1.  Je bent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest.
2.  Je bij een bedrijf werkt dat gesloten is vanwege het Coronavirus.
3.  Je klachten hebt: verkoudheid, hoesten of niezen.

Annulering aanmelding:

Het annuleren van je aanmelding geschiedt op de manier zoals per bijeenkomst staat aangegeven. Hier staat ook vermeld tot wanneer je kunt annuleren. Bel of mail met de desbetreffende (regioteam)contactpersoon van de bijeenkomst als het een bijzondere annulering betreft ná de genoemde annuleringsdatum.

Wij wensen je een leuke en inspirerende NVD-bijeenkomst toe.

Hartelijke groet,
namens alle regiobestuurders en -teamleden

Ingrid Geul
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners