Voorwoord regiobestuurder - maart 2018

Voorwoord regiobestuurder - maart 2018

Een leven lang leren, dat is een kreet die je tegenwoordig overal leest! Je kunt dit op meerdere manieren invullen. Je kan een studie gaan doen om jezelf te verbreden, specialiseren of wellicht om te scholen. Meer hierover in deze nieuwsbrief.
Inzetten voor een vereniging is voor mij ook persoonlijke ontwikkeling.  Ik heb dit het afgelopen jaar gemerkt gedurende mijn eerste bestuursjaar bij de NVD. Sinds kort ben ik nu ook betrokken bij de sectorkamer ZDV van de SBB, een hele nieuwe wereld. In de vorige nieuwsbrief heb ik hier al iets over geschreven. Even nog kort opfrissen ....

 

Wat doen de sectorkamers?

De NVD is door de S-BB gevraagd na te denken over de kwalificatiedossiers die gebruikt worden bij de MBO-opleidingen secretaresse. De SBB kent acht sectorkamers, van techniek, zorg, handel tot zakelijke dienstverlening. In deze sectorkamers maken bestuurders (werkgevers-werknemers-onderwijs) afspraken over de uitvoering van wettelijke taken in het middelbaar beroepsonderwijs.
Een belangrijke taak is het onderhouden van de kwalificatiedossiers (KD). Voor het KD secretaresse verkennen we de impact van technologie en de veranderende arbeidsmarkt  op het beroep en het mbo. 
Namens het bestuur neem ik deel aan de sectorkamer ZDV (Zakelijke Dienstverlening). Het beroep secretaresse valt onder de sectorkamer ZDV. Het blijkt dat de secretaressen niet georganiseerd zijn in een werknemersvereniging. Daarom is men zeer blij met de deelname, c.q. input van de NVD.
De eerste bijeenkomst was een expertmeeting waar werkgevers, onderwijs en stagebeleiders aanwezig waren. Ook bij deze dames (stagebegeleiders) was de NVD weer niet bekend!! Er is gebrainstormd over de toekomst van het beroep en hoe het onderwijs hierop kon inspelen. Samenvattend:
- Accent komt zwaarder te liggen op digitalisering processen;
- Aandacht voor sociale vaardigheden (denk hierbij aan omgang met klant, werkhouding, inleving etc.);
- Timemanagement is erg belangrijk, stellen van prioriteiten en organiseren van eigen werk;
- En ook Projectmanagement verdient aandacht. 
Daarnaast is gepleit voor extra aandacht van de Nederlandse taal en een vreemde taal.
Jullie input van de functieprofielen wordt nu gebruikt om te zien welke competenties en skills er in de praktijk worden gevraagd.

 

Hoe verder?

Tijdens het overleg van de sectorkamer ZDV op 22 februari jl. zijn deze punten ook besproken. Tot de sectorkamer ZDV behoren de ‘bedrijfseconomische en administratieve beroepen’ en de beroepsgroep ‘beveiligingspersoneel’. Het was dus een overleg in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd leerde het mij ook dat het onderwijs tegenwoordig ingewikkeld is ingericht. Alle MBO opleidingen kennen naast een basis- en profieldeel keuzedelen. Keuzedelen bieden verbreding en verdieping en zorgen voor aansluiting op het HBO-onderwijs. Een student kan dus zelf een vak van haar of zijn keuze volgen. Dit lijkt mooi maar is in de praktijk lastig uit te voeren. Het aantal te volgen lesuur is beperkt, dus kun je afvragen wat leert een student nu echt. En voor een school is het bijna ondoenlijk alle keuzedelen aan te bieden, terwijl er inmiddels wel veel keuzedelen zijn omschreven en vastgelegd. Tegelijkertijd vraagt de praktijk, het bedrijfsleven, om goed op de praktijk voorbereide medewerkers. Wetende dat de ontwikkelingen in onze maatschappij heel snel gaan, de middelen op een school daarentegen beperkt zijn en uitvoering van onderwijsvernieuwing traag verloopt, is er dus nog een weg te gaan.