Gelezen: Stratego voor vrouwen

Gelezen: Stratego voor vrouwen


Onlangs heeft Jannie Oosterhoff, lid van de NVD en werkzaam als coördinerend directie- en managementondersteuners directieraad bij Certe, de masterclass 'Stratego voor vrouwen' gevolgd bij Nyenrode. Ter voorbereiding hierop heeft ze het gelijknamige boek van Monic Bührs en Elisa de Groot gelezen. Lees hier haar review.

Ontwikkel je strategie en speel het spel

Mannen en vrouwen hebben een andere oriëntatie en leren volgens andere regels het spel te spelen. Een aantal voorbeelden hoe verschillend het spel wordt gespeeld.
Mannen: Maak je resultaten zichtbaar. Vrouwen: ‘Ze’ zien vanzelf wel hoe goed je bent.
Mannen: Ga de competitie aan. Vrouwen: Wacht af tot je gevraagd wordt, het moet wel eerlijk gaan.
Mannen: Praat over ‘ik’ in plaats van alleen ‘wij’. Vrouwen: Praat over ‘wij’, je doet het immers niet alleen.
Mannen: Schep zo nu en dan op. Vrouwen: Wees bescheiden en eerlijk.
Mannen: Onderhandel en neem initiatief. Vrouwen: Onderhandel voor anderen.
Mannen: Zorg voor een relevant netwerk. Vrouwen: Netwerk als je er tijd voor hebt en met wie je graag omgaat.
Mannen: Richt je alvast op je volgende functie. Vrouwen: Richt je op de inhoud en het algemeen belang.
Mannen: Vertel niet alles. Vrouwen: Wees open en eerlijk.
Mannen: Accepteer kritiek. Vrouwen: Trek het je persoonlijk aan.
Mannen: Doe vooral ook informeel zaken/ga coalities aan. Vrouwen: Bereid je goed voor en doe zaken tijdens de vergadering.

Wat mij erg aantrekt in genoemde voorbeelden is dat mannen meer durf en lef hebben. ‘Wij’ vrouwen zouden dit ook veel meer moeten doen. Al een aantal jaren ben ik behoorlijk actief in een aantal netwerken. Ik ben me ervan bewust dat ik niet alleen horizontaal moet netwerken, maar ook dat verticaal netwerken voor mij van belang is. Wie weet wat je over en weer voor elkaar kunt betekenen.

Als je als vrouw spreekt over ‘ik’ in plaats van ‘wij’ word je door andere vrouwen snel als egoïstisch of bedreigend gezien. Vrouwen bouwen relaties op door met elkaar te praten en te streven naar gemeenschappelijkheid en gelijkwaardigheid.

Op het moment dat een vrouw stijgt op de verticale lijn van hiërarchie, krijgt zij echter meer macht. En onbewust voelen de vrouwen die op de horizontale as blijven staan zich aangetast in hun zelfvertrouwen. Omdat de macht van de carrièrevrouw toeneemt en daarmee het zelfvertrouwen van de andere vrouwen daalt, wordt de lijn van gelijkwaardigheid zelfs dubbel verbroken. Soms is ongelijkwaardigheid onvermijdelijk en functioneel.

Vrouwen hebben verschillende krachten zoals onder andere luisteren, verplaatsen in het belang van anderen, aandacht voor het algemene, ondersteunen, verbinden, verantwoordelijkheidsgevoel en 100 % kwaliteit willen leveren. Deze krachten kun je nog meer benutten.

Wanneer je besluit hogerop te willen in de organisatie kun je je krachten ook inzetten. Maar stel jezelf doelen en spreek je ambitie uit, bepaal het speelveld, maak een analyse van de spelers en bedenk strategische scenario’s.

Een vrouw die weet op basis van welke krachten ze macht kan uitoefenen, kan deze gericht inzetten om haar doelen te bereiken. Je hebt macht nodig om zaken voor elkaar te krijgen. En dat kan op veel verschillende manieren. Er is natuurlijk altijd sprake van hiërarchische macht. Er zijn verschillende niveaus van persoonlijke macht: macht door hulp vragen, macht door bondgenoten, macht door zichtbaarheid en profilering, macht door reflectie en zelfkennis en macht door persoonlijke visie en dienend leiderschap. Door de verschillende manieren van uitoefenen van persoonlijke macht te leren, kun je variëren in je gedrag om zaken voor elkaar te krijgen.
Speel daarna het spel: vergroot je handelingsrepertoire, zet het juiste niveau van macht in, onderhandel en gebruik je inlevingsvermogen en profileer en positioneer jezelf.
Mij, als als ambitieuze vrouw, heeft het boek verschillende inzichten gebracht. Hoe speel je het spel, maar vooral door het doen kun je je eigen persoonlijke krachten nog meer inzetten.
Stratego voor vrouwen, voor elke vrouw een aanrader om te lezen!