Verslag locatiebezoek VUmc met lezing over dementie

Op 5 maart zijn we te gast bij het VUmc in Amsterdam. Na het welkomstwoord van Dana aan de aanwezige leden, gasten en begunstigers genieten we van een maaltijd in de Brasserie van Vermaat, met name de vegetarische lasagne krijgt lovende woorden. 
Met dank aan regioteamlid Lieke Glaudemans is prof. dr. Philip Scheltens (1957) bereid gevonden een lezing voor de NVD te verzorgen. Philip Scheltens is neuroloog en tevens directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam dat hij oprichtte in 2000, daarnaast is hij ook wetenschappelijk directeur van het Parelsnoer Instituut en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Tijdens de indrukwekkende en heldere lezing gaat hij in op de huidige stand van zaken over onderzoek naar dementie, met name de ziekte van Alzheimer, en ook op de diagnostiek en behandeling, nu en in de toekomst. Hij benoemt onder andere, dat het aantal gevallen van dementie fors is gestegen, o.a. omdat we tegenwoordig veel ouder worden. Opvallend detail: de zorgkosten voor met name vrouwen zijn fors hoger dan voor mannen, wat wordt veroorzaakt dat mannen sneller de zorg voor een zieke vrouw niet meer kunnen dragen. Binnen een jaar hoopt het Alzheimercentrum resultaten bekend te kunnen maken van internationale onderzoeken over het gebruik van medicatie om Alzheimer te kunnen remmen. De ontwikkelingen zijn in de afgelopen 30 jaar razendsnel gegaan.
Via www.hersenonderzoek.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor diverse onderzoeken. Op de vraag wanneer je je zorgen moet maken over eventueel geheugenverlies van jezelf of je systeem, is het advies om altijd de huisarts te raadplegen. Na afloop ontvangen alle deelnemers een exemplaar van zijn boek ‘Het Alzheimermysterie’. Tijdens de afsluiting ontvangen nieuwe leden Wendy Neeskens en Anoushka van Hoften de NVD welkomstmok. 

Sponsor

Wij bedanken sponsor van de avond "De Brasserie van Vermaat"