Lean werken is slimmer werken, juist op het secretariaat

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.