Ethiek in het werk van assistants

Op dinsdag 29 januari 2019 waren we te gast bij Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer.

Integriteit, loyaliteit, compromissen maken, vertrouwelijkheid, het zijn allemaal zaken waar je als managementassistant of PA mee te maken krijgt. Brigit de Lange van Dilemma-Assist laat ons aan de hand van cases zien hoe wij het best omgaan met moeilijke dilemma's binnen ons werk.

Ethiek in het werk van assistants

In ons werk als assistant zijn we intermediair en regisseur. Dat levert soms dilemma’s op, bijvoorbeeld als je directeur iets vraagt dat botst met je eigen normen en waarden. Of als je weet dat een collega zich misdraagt. Uitgangspunten die je helpen hiermee om te gaan zijn standvastigheid, zorgvuldigheid en uitlegbaarheid. Brigit de Lange van Dilemma-Assist gaf een interactieve workshop hierover in Postillion Hotel Amersfoort Veluwezoom – een plek die uitnodigt tot reflectie. 

Brigit de Lange
Brigit de Lange

Verslag

In de top van bedrijven en organisaties zijn integriteitskwesties en wangedrag een veelvoorkomend probleem. Dit blijkt uit het onderzoek van Dilemma-Assist in 25 landen onder 1.400 executive assistants (EA’s) van grote bedrijven en instellingen. De uitkomsten zijn te vinden in The secret power in the office.
In de workshop presenteert Brigit de Lange deze uitkomsten en laat zien welke dilemma’s in ons werk voorkomen. De assistent vormt de spil in informatie-uitwisseling en communicatie, en heeft kennis over de organisatie. Het vraagt tact en inzicht om daar op een goede manier mee om te gaan. Voor veel bestuurders ben je één van de weinigen die tegenspraak kan geven. Jouw mening wordt serieus genomen.
Aan de hand van cases aangevuld met voorbeelden van de deelnemers oefenen we met het stappenplan bij dilemma’s. Aan de tafels levert dit goede gesprekken op over welke keuzes je maakt en waardoor je je laat leiden. Vaak blijkt het binnen de kaders (beroepsregels, bedrijfscodes, wetgeving) en met een goede omschrijving van het dilemma, helder wat je te doen staat. Het helpt om in vertrouwen over dit onderwerp te praten. Het vraagt moed om integriteitsissues bespreekbaar te maken. 

Sponsoren

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
Dilemma-Assist.