Bedrijfsbezoek aan Twente Milieu, schoon, gezond en fris!

Bedrijfsbezoek aan Twente Milieu, schoon, gezond en fris!

Altijd al eens willen weten waar het huishoudelijk afval uit Twente naar toe gaat en wat er mee wordt gedaan? Twente Milileu geeft ons de kans om een kijkje achter de schermen te nemen en wil ons alles vertellen over afvalinzameling en afvalverwerking. Twente Milieu is een organisatie met ambitie, zij streven naar een afvalloze maatschappij in 2030. Wij zijn benieuwd hoe! Twente Milieu streeft naar een maatschappij waarin afval een grondstof is voor nieuwe producten en een brandstof voor duurzame energie. Voor een optimale leefomgeving en een goed functionerend afvalsysteem wil Twente Milieu zich als beheerder verder ontwikkelen met veel aandacht voor kennis en innovatie. Samen bijdragen aan een schoon, gezond, fris en duurzaam Twents milieu!

Programma

17.30 - 18.00 uur      inloop en ontvangst
​18.00 - 18.05 uur      welkomstwoord door regiobestuurder Cindy Romczyk
​18.15 - 18.40 uur      presentatie Twente Milieu door Bas Assink
​18.40 - 19.05 uur      presentatie over Buurtonderhoud door Ben Blokhuis
​19.05 - 19.45 uur      rondleiding door Remco Vriesema
​19.30 - 20.45 uur      buffet
​21.00 uur                  afsluiting  

Twente Milieu

Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van zeven Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal.
De oorspronkelijke kerntaak is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte.
Met 350 betrokken en gedreven medewerkers, waarvan het merendeel werkzaam is in de buitendienst, is Twente Milieu dagelijks zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de leefomgeving van bijna 500.000 inwoners van Twente. Een grote werkgever, die veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (20 procent van het personeelsbestand) kansen biedt. De slogan ‘schoon, gezond en fris’ krijgt door de inzet van Twente Milieu daadwerkelijk vorm in de leefomgeving van de bewoners uit de aandeelhoudende gemeenten. Twente Milieu ontzorgt op het gebied van afval en voert veel taken uit in het beheer van de openbare ruimte. Ook als het gaat om de afhandeling van vragen/klachten en de inzet van communicatie en educatie. Daarnaast geeft Twente Milieu advies over gemeentelijk beleid en wordt een bijdrage geleverd aan het milieubewustzijn en de duurzaamheiddoelstellingen in de regio.

Kosten en inschrijving

Ben je NVD-lid? Dan kun je je aanmelden via de 'schrijf je in’ button bovenaan deze pagina. Houd je gebruikersgegevens bij de hand. Let op? De aanmelding sluit op 18 maart 2018. De eigen bijdrage bedraagt € 17,50 voor leden/begunstigers en € 22,50 voor gasten. Betaling uitsluitend via de bank op NL 60 ABNA 0451645642 t.n.v. de NVD Regio Overijssel o.v.v. je naam en datum van de bijeenkomst.

Bij afmelding na 18 maart en bij no-show zijn we genoodzaakt de eigen bijdrage in rekening te brengen. Dit geldt ook voor gasten.

Kom kennismaken met de NVD, misschien is een lidmaatschap iets voor jou!
​Directiesecretaresses en managementondersteuners die lid willen worden van onze vereniging, zijn van harte welkom en kunnen zich als gast aanmelden via de 'schrijf je in' button bovenaan deze pagina. Kies vervolgens voor 'registeren' en 'gast'. Als gast mag je maximaal 2 bijeenkomsten bijwonen bijwonen, daarna verwachten en hopen wij dat je lid wordt van onze vereniging. Besluit je tijdens een kennismakingsbijeenkomst lid te worden, dan ontvang je de eigen bijdrage van deze avond retour!

Contactpersoon
De contactpersoon voor deze bijeenkomst is Alide Meinema, tel. 06 - 48766692

Sponsor