Verslag bijeenkomst bij Ïnternal audit, voor jou ook een schemergebied?’

Verslag bijeenkomst bij Ïnternal audit, voor jou ook een schemergebied?’


We zijn 15 november te gast bij Inntel Hotels Zaandam een bijzonder 4* hotel, terug  in de tijd met aandacht voor historie afgewisseld met hedendaags comfort. De welbekende gevel bestaat uit een opeenstapeling van typische Zaanse huisjes. Het hotel is gelegen in de luwte van Amsterdam en op slechts 12 minuten afstand per trein en vlakbij de inmiddels wereldberoemde Zaanse Schans.

Inntel Hotels Zaandam: ‘Een moderne kijk op de Zaanse historie’


In het stijlvolle Inntel Hotel worden we hartelijk welkom geheten door onze regiobestuurder Dana. Daarna geeft ze het woord aan Ruben Snoeij, sales executive en vervolgens volgt een rondleiding. Het is leuk om te zien hoe het  Zaanse thema stellig is doorgevoerd in de kamers. Inntel Hotels combineert vroeger met nu én maakt van traditie weer trend. Vervolgens mogen we genieten van een Zaans buffet dat o.a. bestaat uit: gerookte zalm  en Hollandse garnalen.

De workshop


Een internal audit afdeling, in dienst van de onderneming of ingehuurd, vaak met verschillende disciplines, probeert te ondersteunen zodat een organisatie de doelstellingen kan  behalen. Doelstellingen kunnen zijn: een organisatie wil zoveel mogelijk winst maken, een maatschappelijk speler zijn of innovatief zijn. Op dit pad zullen ze een aantal risico’s tegenkomen. Internal audit  wil een objectieve graadmeter zijn om de risico’s te identificeren, te toetsen, aanbevelingen te doen en een rapport op te stellen voor de directie die met de aanbevelingen die in de interne audit gedaan zijn aan de slag zal moeten om ervoor te zorgen dat de doelstellingen gehaald kunnen worden.

Vaak verplicht, soms vrijwillig

Een internal audit vindt vooral  plaats bij grote en middelgrote organisaties. Vaak is deze verplicht zoals bij financiële instellingen (De Nederlandsche Bank), Ministeries van de Rijksoverheid (Audit Dienst Rijk), Beursgenoteerde bedrijven.


Jamal maakt ons bekend met termen uit riskmanagement.  Een goed voorbeeld van een beroepsgroep die bepaalde beheersmaatregelen heeft getroffen is de luchtvaartindustrie. Risico: dat iemand aan boord komt met een wapen. Beheersmaatregel: dat iedereen gecheckt wordt aan boord.
 

Uit de praktijk


Er volgt een workshop. Allen krijgen een lijstje met de soorten beroepsgroepen die vanavond aanwezig zijn. Er wordt gevraagd om in groepjes de risico’s en beheersmaatregelen uit de eigen dagelijkse praktijk per groepje in kaart te brengen.  Met andere woorden hoe zou een crimineel fraude gaan plegen binnen jouw organisatie. Als je aan hotels denkt gaat het over omzet van kamers, entertainment of restaurant. Dan zou je aan een risico kunnen denken bij het verhuren van kamers:  in theorie zou je een kamer meerdere keren per dag kunnen verhuren, dat vormt een risico. De groep zelf ziet belangrijke risico’s met betrekking tot creditcardgegevens  of klantgegevens CRM systeem die op straat kunnen komen te liggen. Eén of meer beheersmaatregelen komen aan de orde en vervolgens wordt de effectiviteit van deze maatregelen getoetst en worden aanbevelingen gedaan. Gelukkig zegt de horecagroep, dat al hun ondernemingen een interne audit hebben gehad of er net midden in zitten en hun boeken er netjes uit zien. Datalekken zullen hier niet zo snel voorkomen. 

De avond wordt afgesloten met een drankje aan de bar en met de  verloting van een high tea door het Inntell Hotel. Een hartelijk woord van dank wordt door Dana, onze regiobestuurder, gericht aan Jamal Ramli, het was leuk om te zien hoe hij zich verdiept heeft in de NVD en doelgroep van  vanavond en Ruben Snoeij en Thom Klarenbeek van Inntel Hotel Zaandam voor de warme ontvangst.