Verslag Een snel en efficiŽnt 2020

Voor onze eerste regionale NVD bijeenkomst van 2020 zijn wij op 5 februari te gast bij NH Jan Tabak Hotel in Bussum.
Ingrid Geul, voorzitter, heet de aanwezigen welkom en licht toe hoe, na het vertrek van Dana als regiobestuurder, de periode tot de landelijke alv in juni is ingericht.  De nieuw beoogde regiobestuurder wordt in juni 2020 door het bestuur aan de algemene ledenvergadering voorgesteld, conform de procedure en het huishoudelijk reglement van de NVD. In de tussentijd is het regioteam zeer goed in staat zonder regiobestuurder de bijeenkomsten te organiseren. Om de informatiestroom van en naar het bestuur te waarborgen is Bente de Jongh gevraagd contactpersoon te zijn, waarbij zij zal worden begeleid door Ingrid.
Na het openingswoord verzorgt Richard Wolfe opnieuw een interactieve lezing. Na de enthousiaste reacties op zijn lezing over Trello in oktober neemt hij de aanwezigen dit keer mee in “Krijg toch de P met je geCC”. Inderdaad; over e-mailen! Vandaag de dag is e-mail het belangrijkste gereedschap geworden voor kenniswerkers. Onze mailbox is niet alleen maar een communicatie middel, het is onze digitale werkplek geworden waar we onze taken bijhouden, werk verdelen en informatie beheren en archiveren. Echter e-mail is ook onze werkdag gaan overnemen en veroorzaakt steeds meer stress en wanorde.
Er staat na de lezing een heerlijk en uitgebreid buffet klaar voor de deelnemers en aan tafel wordt geanimeerd met elkaar genetwerkt. Terug in de zaal volgt een onderhoudende presentatie over Jan Tabak in het verleden en heden door Danaiëlle Bassie en Apana Bergtop, met speciale aandacht voor de medewerker van Jan Tabak, die vanuit persoonlijke interesse een geweldig archief heeft opgebouwd over de geschiedenis van het hotel. Na een rondleiding door de diverse vergaderruimtes wordt het nagerecht geserveerd en wordt er nog lang nagepraat. Bij het afscheid ontvangt iedereen een leuke goodiebag.