Missie en visie

Missie

De Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners (NVD) richt zich op het persoonlijk functioneren van leden bij het uitoefenen van hun functie. De NVD geeft haar leden kansen om kennis en vaardigheden op het eigen vakgebied bij te houden, te verbreden en te vernieuwen. Dit doen wij door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten van kwalitatief hoog niveau. De programma’s betreffen het vakgebied, zijn maatschappijgericht en hebben een educatief karakter. Daarnaast heeft de NVD een duidelijke netwerkfunctie: bijeenkomsten en netwerkborrels werken goed als plaatsen van ontmoeting. Leden kunnen ervaringen uitwisselen en elkaar adviezen geven.

Visie

Het vakgebied van directie- en managementondersteuners is in beweging. De functie verandert en evolueert meer en meer. De NVD wil op deze veranderingen anticiperen. Onder andere door een verdere professionalisering van het beleid en de uitbouw van contacten met collega-verenigingen in binnen- en buitenland, opleidingsinstituten, werving- en selectiebureaus, vakbladen e.d.

Om volwaardig gesprekspartner te zijn en invloed op de beroepsomgeving te kunnen uitoefenen, is het nodig dat de vereniging aan verdere bekendheid wint. Dit wordt ingevuld door:

  • Actieve werving van nieuwe leden
  • Goede serviceverlening
  • Krachtige in- en externe communicatie
  • Bijeenkomsten, die aansluiten op de behoeften.