Regioteams

De NVD is verdeeld in acht regio's. Elke regio heeft een regioteam met als voorzitter een regiobestuurder, die ook zitting heeft in het landelijk bestuur.
Het regioteam organiseert jaarlijks gemiddeld zes bijeenkomsten met een informatief, educatief of maatschappelijk karakter.