NVD missie-visie

Onze missie en visie

Als vereniging van de Nederlandse Directie- en managementondersteuners hebben we onze missie en visie opgesteld. Lees hieronder waar wij als vereniging voor staan.

Lees meer
NVD doelstellingen

Onze doelstellingen

De NVD wil een een bijdrage leveren aan de professionaliteit van haar leden door het verdiepen, vernieuwen en bijhouden van kennis en vaardigheden.

De NVD heeft als doel publieke aandacht vragen voor de taken, werkzaamheden en positie van de directie- en managementondersteuners.

De NVD wil intercollegiale contacten van de leden en partners bevorderen.