Aan de slag als regioteamlid

Ad-interim functies bij de NVD

Binnen de NVD is veel dynamiek, ook op het gebied van vacatures voor bestuursleden.  Bestuurders en hun teams zijn het hart van onze vereniging; zonder hen geen bijeenkomsten, webinars en initiatieven. Binnen de NVD hanteren we volgens onze statuten termijnen voor bestuursfuncties. Naast het eindigen van deze termijnen zijn er helaas ook wel eens persoonlijke omstandigheden waardoor bestuursleden hun functie moeten neerleggen. Met een vereniging met acht regionale besturen en een landelijk bestuur zijn er dus regelmatig lege plekken te vullen. 

Lees meer
NVD missie-visie

Onze missie en visie

Als vereniging van de Nederlandse Directie- en managementondersteuners hebben we onze missie en visie opgesteld. Lees hieronder waar wij als vereniging voor staan.

Lees meer
NVD doelstellingen

Onze doelstellingen

De NVD wil een een bijdrage leveren aan de professionaliteit van haar leden door het verdiepen, vernieuwen en bijhouden van kennis en vaardigheden.

De NVD heeft als doel publieke aandacht vragen voor de taken, werkzaamheden en positie van de directie- en managementondersteuners.

De NVD wil intercollegiale contacten van de leden en partners bevorderen.