Voorwoord E-zine juli

Een aantal regio’s heeft nog snel voor de zomervakantie een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren, waarbij de ontmoeting centraal stond. Ook leden van de regio Limburg hebben elkaar eind juni weer kunnen ontmoeten op uitnodiging van het Kruisherenhotel in Maastricht, onderdeel van onze partner Oostwegel Collection. Op dat moment wisten we nog niets van de watersnoodramp die Limburg te wachten stond en waar veel van onze leden en partners mee te maken zouden krijgen. Partners die al zwaar getroffen zijn door de pandemie en net vol goede moed waren begonnen aan een mooie zomer. Ook denken we aan onze leden die privé getroffen zijn. We wensen iedereen die met deze ramp te maken heeft gehad, heel veel sterkte toe. 

We kijken met goede moed en vertrouwen vooruit naar het najaar. Naast diverse fysieke bijeenkomsten en een enkel webinar die de diverse regio’s organiseren, kijken we uit naar het TOP-traject ‘Ontzorgen op Hoog Niveau; de sleutel naar meer werkgeluk en werkplezier!’ o.l.v. Peter Vos en Jakob Zwinderman van Sherpas Proyects. In deze E-Zine wordt daar verder aandacht aan besteed. Voor alle bijeenkomsten geldt dat we de actuele overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen volgen en deze ook nauwkeurig opvolgen. Op deze manier kan het bezoeken van onze bijeenkomsten zo veilig mogelijk verlopen.

We wensen jullie veel leesplezier met deze E-zine en uiteraard een fijne zomervakantie! 

Hermien Deusjen regiobestuurder Overijssel

Landelijk nieuws Overzicht