Het NVD-communicatieplan, waar staan we nu en hoe zat ook alweer?

In augustus 2019 stelt de NVD aan HSTotaal de vraag: “Hoe maken we de NVD meer zichtbaar voor de branche, zowel voor huidige als voor nieuwe leden?” 

De NVD heeft een onderzoek uitgevoerd en HSTotaal heeft van de uitkomsten analyses opgesteld.  Vervolgens bracht HSTotaal  een advies uit in de vorm van het NVD-communicatieplan. 

Jolanda van Driel-Rook, van juli 2020 tot januari 2021 interim bestuurder pr&communicatie en in januari 2021 benoemd als bestuurder PR&C, nam de taak op zich om het advies van het communicatiebureau om te zetten in een plan van aanpak. Waar staan we nu en hoe zat het ook alweer?

Korte samenvatting en inhoud van het communicatieplan.

De probleemstelling was: 

 • Sterk veranderende rol en functie van de directiesecretaresse in organisaties 

 • Afnemende bereidheid voor een structurele inzet voor verenigingen 

 • Variërende functie-inhoud van de directiesecretaresse en onduidelijkheid over de meerwaarde NVD-lidmaatschap  

 • Vergrijzing 

De communicatievraag was: 

 • Hoe kunnen we met communicatie en creativiteit de NVD het juiste verhaal en de juiste uitstraling geven? Zodat intern nieuwe energie ontstaat en de werving van nieuwe leden wordt ondersteund. 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

De strategie sinds juni 2020 is: 

 • Met heel veel kleine stappen over een langere periode komen tot grote veranderingen, waardoor de tijd ontstaat om binnen de vereniging draagvlak, energie en enthousiasme te 
  creëren en gelegenheid ontstaat om tussentijds op alle aspecten grondig te evalueren en bij te sturen. 

Het doel is: 

 • Binnen een jaar is de bereidheid om bij te dragen aan de vereniging onder NVD-leden en NVD-ambassadeurs sterk toegenomen. 

 • Binnen twee jaar is de NVD op weg naar een moderne vereniging voor professionals, die gericht is op connectie en netwerken, met een helder en aantrekkelijk aanbod. 

 • Binnen drie jaar is de terugloop van huidige ledenaantal tot staan gebracht, is de NVD een sterk merk onder 1.500 potentiële leden en is er sprake van groei. 

Doelgroepen 
In het communicatieplan worden twee doelgroepen onderscheiden: de externe en de interne doelgroep: 

 1. De externe doelgroep: bestaat uit potentiële leden. Daaronder verstaan we: alle professionals op mbo- en hbo-niveau die in of in opdracht van organisaties processen faciliteren of procesmatig ondersteunend werk verrichten. Waaronder ook afstudeerders. Daarnaast: de bedrijven waar de primaire doelgroep werkzaam is (vanwege het bedrijfslidmaatschap). 

 1. De interne doelgroep: NVD-leden en -ambassadeurs (leden, oud-leden, ereleden), beïnvloeders (partners, platforms, opleiders), tussenpersonen (verkoop lidmaatschap), partners, geïnteresseerden. 

Jolanda nam de taak op zich om het advies van het communicatiebureau om te zetten in een plan van aanpak. Op de regioteamdag in september 2020 is het plan van aanpak door Jolanda gepresenteerd aan de bestuurs- en regioteamleden. Ze vertelde dat met heel veel kleine stappen over een langere periode grote veranderingen kunnen ontstaan. Deze strategie ging draagvlak, energie en enthousiasme in de vereniging creëren. De eerste stappen waren al gezet. In het communicatieplan werden aandachtspunten en acties benoemd en op basis daarvan zijn projectgroepen gevormd, te weten:

  

 Het doel van de bovenstaande projectgroepen is om het NVD-aanbod te versterken voor huidige en nieuwe leden.  

 

 

De projectgroep Office 365 is de eerste projectgroep die met succes het project heeft afgerond. De werkgroep Office 365 heeft hard gewerkt aan het realiseren van een Sharepoint en Teams-omgeving voor de NVD. Een plek waar we met elkaar digitaal kunnen vergaderen, documenten kunnen opslaan en ons archief kunnen beheren. Dit deden zij in samenwerking met het bedrijf Ponthus. Voor de NVD was dit proces een mooie stap in het professionaliseren van onze vakvereniging, maar ook voor Ponthus waren wij een hele bijzondere klant én bijzondere ervaring. Zo bijzonder, dat zij een interview met een aantal leden van de werkgroep hebben gehouden.  Lees hier het interview.

Tijdens de alv op 12 juni 2021 hebben de projectgroepen Partners en Lidmaatschapsvormen, respectievelijk onder leiding van Margot de Jong en Brigitte van West hun voorstel ter goedkeuring ingediend. 

Projectgroep Partners 

Met trots kan ik melden dat de nieuwe NVD-partnerpakketten per 1 januari 2022 veranderen zoals voorgesteld in de alv. De projectgroep Partners heeft door middel van een enquête de wensen van onze partners in kaart gebracht. Aan de hand hiervan zijn de partnerpakketten aantrekkelijker gemaakt. De komende maanden staan in het teken van de voorbereidingen, introductie en afstemming om per 1 januari 2022 de NVD-partners het pakket aan te bieden dat het beste bij hen past.

Projectgroep Lidmaatschapsvormen 

Brigitte van West, vice-voorzitter, en projectleider van de projectgroep Lidmaatschapschapsvormen heeft met de projectgroep onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige lidmaatschapsvormen. Uit het onderzoek blijkt dat nieuwe lidmaatschapsvormen nodig zijn om twee belangrijke doelgroepen t.w. gepensioneerden en studenten aan ons te (blijven) binden. Beide doelgroepen brengen we onder in een nieuwe lidmaatschapsvorm, nl. het “buitengewoon lidmaatschap”. Op 12 juni 2021 heeft de alv ingestemd met het nieuwe lidmaatschap “buitengewoon lidmaatschap.
 Projectgroep Website

Joëlla van der Breggen, webmaster NVD en projectleider van de projectgroep website is samen met haar projectgroep aan de slag gegaan met de professionalisering en optimalisering van de website volgens de richtlijnen van het communicatieplan. De nieuwe huisstijl wordt vormgegeven en zal verder worden ontwikkeld. Lancering van nieuwe landingspagina's voor persoonlijk lidmaatschap en bedrijfslidmaatschap en landingspagina's voor de 8 regio's. De introductie van de nieuwe rubriek ‘Voor de schermen’. Dit zijn de aandachtsgebieden waar de werkgroep ‘Achter de schermen’ mee bezig is.

 

 

Landelijk nieuws Overzicht