Ingrid Geul herbenoemd als NVD-voorzitter

Afgelopen 12 juni werd ik herbenoemd door de alv van de Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners (NVD) als voorzitter van de vereniging. Al weer twee jaar geleden, in juni 2019, trad ik aan als voorzitter van de NVD. Met mijn aantreden kreeg ik de opdracht mee om de NVD extern meer in the picture te zetten. 

Meer naar buiten treden om naam te maken en de meerwaarde te tonen van de NVD. Hieronder heb ik kort uiteen gezet wat we gedaan hebben om de naamsbekendheid van de NVD te vergroten.

 • We zijn begonnen met het maken van een communicatieplan samen met alle acht regioteams.   
 • Vele vragen hebben we beantwoord, geanalyseerd en teruggebracht tot hoe we naar buiten willen treden. We trokken een externe partij (HSTotaal) aan om ons te helpen met dit, voor velen van ons, toch wel onbekende terrein.  Het was geweldig om tijdens dit hele traject te zien en te ervaren hoeveel passie en liefde er is voor ons vak én voor de vereniging.  
 • Na het aantreden van een nieuwe bestuurder pr & communicatie (Jolanda van Driel) kwam het uitvoeren van het communicatieplan in een versnelling. Zij maakte een gestructureerde tijdslijn. Wie ging wat doen en wanneer. Samen hebben we uren gesproken over wat op welk moment het beste effect zou hebben voor de NVD. Op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn stegen we enorm in volgers, en niet alleen managementondersteuners. Ook managers van bedrijven kregen interesse! 
 • Het bedrijfslidmaatschap kwam toen heel goed van pas. Vers van de pers, net geïntroduceerd. Doordat er veel materiaal was verzameld in een vorig bestuur over de mogelijkheden van een NVD-bedrijfslidmaatschap kon ik al heel snel (januari 2020) de algemene ledenvergadering een voorstel doen over deze nieuwe vorm van lidmaatschap. Sinds de introductie in juli 2020 loopt het in een sneltreinvaart. Op het moment van dit schrijven hebben we al 61 leden met een bedrijfslidmaatschap mogen verwelkomen.  
 • De wens om de ledenadministratie veel efficiënter te kunnen uitvoeren én vooral veel goedkoper is in vervulling gegaan door over te gaan op AllUnited. Een pakket waar alles in één zit. Een interactieve website, de NVD-app, een communicatietool en de ledenadministratie. Afgelopen jaar is héél hard gewerkt om de overgang goed te laten verlopen. Ik ben erg trots op het resultaat én op iedereen die hier zo hard aan gewerkt heeft.   
 • Toen COVID-19 uitbrak in Nederland moesten we opeens overgaan op online bijeenkomsten. We hebben alles op alles gezet en binnen no-time hadden we dat op de rit. Niet direct op het hoogste niveau, maar naar mate het jaar vorderde werd het steeds beter.  
 • Ook de algemene ledenvergadering moest online. Ik heb in mijn voorzitterstijd maar één fysieke alv mogen voorzitten. Juni 2021 was alweer de derde alv waarbij we de leden niet direct in de ogen konden kijken. Het was en is nog steeds wennen.   
 • Het bestuur is ook direct op online vergaderen overgegaan. Dat scheelde heel veel reistijd voor onze bestuurders, waardoor tijd overbleef voor andere zaken. Ik denk dat het online vergaderen een van de dingen is die we er wel in houden.  
 • We hebben projectgroepen opgezet om de opdrachten uit het communicatieplan tot uitvoer te kunnen brengen. Een van de moeilijkste projecten was MS Teams invoeren binnen de NVD. Moeilijk omdat het grootschalig was en er met veel verschillende partijen gecommuniceerd moest worden (Ponthus; Joomlapartner). Omdat we onderling veel efficiënter met elkaar wilden communiceren en af wilden van allerlei versies van bestanden, was het nodig om over te gaan op MS Teams. En het is gelukt! Ik ben daar enorm trots op én op het projectteam (dat hier al een pluim voor heeft ontvangen) onder leiding van Ella van Zaal (regiobestuurder Zuid-Holland).  
 • Omdat we op een andere manier onze "begunstigers" wilden betrekken bij de NVD hebben we de naam veranderd in "NVD-partners". Sinds we dat hebben aangepast is er een ommekeer gekomen. De projectgroep NVD-partners heeft een enquête gehouden onder onze partners en met de uitkomst hiervan zijn nieuwe partnerpakketten samengesteld. De aangepaste partnerpakketten zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de alv op 12 juni 2021 (onder leiding van Margot de Jong, regiobestuurder Utrecht). We willen meer de samenwerking benadrukken, wat de NVD ook extra exposure zal opleveren.  
 • De projectgroep lidmaatschapsvormen heeft (onder leiding van Brigitte van West, NVD-vicevoorzitter) van de alv op 12 juni jl. akkoord gekregen voor het introduceren van een nieuwe lidmaatschapsvorm “buitengewoon lid”. Hiermee komen we studenten en gepensioneerden tegemoet. 
 • Andere projectgroepen die momenteel actief zijn of nog worden opgestart om het communicatieplan verder uit te voeren zijn NVD-profclub & ambassadeurs, ledenwerving, website & social media. Voel je vrij om je aan te sluiten!  
 • Het project 'opleidingen' is er eentje dat ik samen met de vicevoorzitter oppak. We willen graag onze leden straks aanbiedingen kunnen doen waarbij je samen met je verenigingsleden je verder in het vak verdiept. Hoe geweldig zou dat zijn?   
 • Eén dag voor mijn herbenoeming kwam het bestuur bijeen, onze eerste fysieke ontmoeting in coronatijd. We hebben deze dag benut om elkaar beter te leren kennen. Het ging niet over de inhoud van het werk, maar vooral over onszelf als individu en het bestuur als geheel. Met als eindresultaat: een groep van 14 vrouwen die een geolied team zijn, waarin iedereen op elkaar vertrouwt, waar verbinding vanzelf ontstaat en waar iedereen een trotse deelnemer in het geheel is. Met dank aan Wessel van Soest van WHY trainingen en Els Middelhoek van Spiegeloogies

Omdat ik nog niet klaar ben met het extern uitdragen van de NVD, de uitstraling én meerwaarde van onze vereniging  voor ons vak, heb ik de alv gevraagd positief te stemmen op mijn herbenoeming als voorzitter van de NVD. En dat vertrouwen heb ik gekregen. Dank jullie wel! 

Ingrid Geul

 

 

 

  

 

 

Landelijk nieuws Overzicht