Bloemen voor Teuna Bouwmeester, regioteamlid Gelderland

Afscheid Teuna Bouwmeister

Ingeborg Los, duo regiobestuurder van Gelderland, werd onlangs in de bloemen gezet voor haar 12,5 jaar lidmaatschap. Nu ging ze zelf op pad met een mooi boeket voor één van haar regioteamleden. Teuna Bouwmeester werd door haar verrast met een prachtig boeket als dank voor haar werk voor het regioteam. Per 1 januari jl. heeft Teuna het stokje overgedragen.

Wat de regio Gelderland betreft is het afscheid nemen nog niet voorbij. Zodra het weer mogelijk is, komt er nog een afscheidsetentje met de overige regioteamleden en de regiobestuurder die per 1 januari jl. hun taken hebben overgedragen. Dus, Elise Bloem, Antoinette Evers en Liesbeth Schagen,  jullie hebben nog wat te goed!

Elise, Antoinette, Liesbeth en Teuna namens de NVD hartelijk bedankt voor al het werk dat jullie hebben verzet voor de NVD. We wensen de nieuwe regioteamleden van Gelderland een leuke en leerzame tijd. 

Regio nieuws Overzicht