Nieuwe teamleden voor de regio Overijssel

Het regiobestuur van de regio Overijssel is flink in beweging. Tijdens de laatste ALV is Hermien Deusjen herkozen als regiobestuurder en per direct zijn twee nieuwe teamleden gestart. 

 

Anita Willemink en Karin Bunink zullen het stokje overnemen van de teamleden die afscheid gaan nemen. De bestuursperiode van Cindy Romczyk eindigt per 13 juli a.s. en in januari van het nieuwe jaar zijn ook Maureen Bosveld en Madelon Gouman aan het einde van hun termijn. Wij wensen Anita en Karin heel veel succes en een fijne tijd in het regioteam van Overijssel en willen Cindy alvast hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren voor onze vereniging. 

Regio nieuws Overzicht