Nieuws van de projectgroep MS Office

Inmiddels is de MS Teams/SharePoint omgeving ingericht. De projectgroep heeft hard gewerkt aan deze inrichting, documenten met afspraken opgesteld, een document met de veel gestelde vragen (FAQ’s) en tot slot een ‘Keeping alive plan’. 

Met dit laatste document willen we ervoor zorgen dat afspraken geborgd zijn en nieuwe afspraken hier weer in worden opgenomen. Alle bestuursleden en de regioteamleden hebben een korte workshop gekregen hoe er gewerkt gaat worden met MS Teams en SharePoint. Vanaf 15 maart 2021 kunnen het bestuur en de regioteams dus werken met MS Teams.

De migratie van de mailboxen is nog werk in uitvoering. Zodra dit is geregeld krijgen alle bestuurs- en regioteamleden in hun functie een mailaccount eindigend op nvdm.net. De bestuursleden maken hier al meer dan een jaar gebruik van. De regioteamleden krijgen dit nu ook. Met deze nieuwe accounts beschikken wij nu over een professionele uitstraling. Bij functiewisselingen kunnen mailaccounts probleemloos worden overgedragen aan de opvolgster. Alle regioteams krijgen ook de beschikking over een regiomailbox waarin gezamenlijk gewerkt kan worden.

Aan de leden hierbij het verzoek dit mailadres te gebruiken bij het versturen van mail. De mailadressen kun je straks vinden op onze website.

Heb je nu vragen, stuur een mail naar zuidholland@nvdm.net

 

Landelijk nieuws Overzicht