Ontzorgen op Hoog Niveau is het thema van het TOP-traject 2021

Om optimale synergie te bereiken tussen landelijke en regionale bijeenkomsten wordt in 2021 voor de zesde keer een TOP-traject georganiseerdHet thema voor dit jaar is 'Ontzorgen op hoog niveau.' 

In september en oktober worden workshops verzorgd door Sherpas Proyects in en voor alle regio’s als aanloop naar een verdieping tijdens de TOP-dag op 6 november 2021. De TOP-dag wordt dit jaar georganiseerd in regio Limburg.  

Op de regiobijeenkomsten verzorgen Peter Vos, Pieter Hoekstra en Jakob Zwinderman van  Sherpas Proyects inspirerende workshops. Op de TOP-dag op 6 november 2021 wordt ingegaan op de 2021-trends in het secretaressevak en ontzorgen op hoog niveau in het bijzonder, uiteraard met praktische en actieve workshops. 

Over het thema
Ontzorgen op hoog niveau is de mind-shift van werken 'voor' naar werken 'met' een manager en daarnaast samen met je manager(s) invulling geven aan een zo optimaal mogelijke samenwerking. Het is het managen van wederzijdse verwachtingen en dat vertalen naar de praktijk van alledag.  
Er zijn nog steeds deskundigen die roepen dat het vak van secretaresse ten dode is opgeschreven. Niets is minder waar! Het vak van secretaresse verandert en zal blijven veranderen. Het opgebouwde gedachtegoed rondom ‘ontzorgen op hoog niveau’ geeft hier handen en voeten aan met aandacht voor de belangrijkste spelers en randvoorwaarden, namelijk inspiratie voor iedere professionele ondersteuner die zich wil ontwikkelen! 

Projectgroep TOP-traject 2021
De projectgroep wordt gevormd door Jolanda van Leuven (regiobestuurder Noord-Brabant),  Hermien Deusjen (regiobestuurder Overijssel), Olga Beysen (regiobestuurder Limburg) en  Jolanda van Driel-Rook (bestuurder PR&C). Zij gaan de komende maanden in gesprek met Sherpas Proyects om verdere invulling te geven aan het thema 'Ontzorgen op hoog niveau'. Mocht blijken dat er tegen die tijd geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, dan komt er uiteraard een alternatief in online of hybride vorm.   

Landelijk nieuws Overzicht