Projectgroep partners aan de slag

Onze partnerpakketten zijn al jarenlang ongewijzigd. De NVD wil deze pakketten graag aanpassen aan de huidige tijd. Door de komst van onze nieuwe website en de huidige ontwikkelingen rondom corona zullen wij de partners in de gelegenheid te stellen om meer zichtbaar te zijn. Wij gaan hiervoor gebruik maken van de social media kanalen en NVD ClubApp.

In de alv van juni is medegedeeld dat de NVD meer wil werken in projectvormen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de vele talentvolle leden die onze vereniging kent.

Om dit te bewerkstelligen is de projectgroep partnerpakketten gestart onder leiding van Margot de Jong, regiobestuurder Utrecht. Naast Margot bestaat het team uit Monica Kuppens, Cornelike van der Wielen, Henriëtte Danekes, Monique Baks en Jolanda van Driel. Zij gaan zich verdiepen in de nieuwe partnerpakketten en doen een voorstel aan het bestuur. Na goedkeuring van het bestuur, wordt dit voorstel tijdens de alv van juni 2021 aan de leden voorgelegd.

De projectgroep heeft onder alle partners een enquête uitgezet om de inventariseren wat hun wensen zijn. Met de uitkomst van deze enquête kunnen we partnerpakketten ontwikkelen, die aansluiten op de wensen en behoeften van de partners. De komende maanden zal het team zich hier verder over gaan buigen.

 

Landelijk nieuws Overzicht