Het ROC van Twente is op zoek naar gastdocenten

Stagiaires ROC Twente bij de NVD

Virginie Klunder is al jaren NVD-lid namens het ROC vanTwente en zij zet zich in voor de nieuwe generatie managementondersteuners en hun docenten. Nu haar pensioen nadert, draagt Virginie het stokje over aan haar collega Kübra Gögen.  

De leden van de regio Overijssel hebben al kennis met Kübra gemaakt tijdens het online koffiemoment van deze regio begin december. Virginie en Kübra zijn op zoek naar leden die een bijdrage kunnen leveren aan de opleiding. Vind je het leuk je eigen kennis en ervaring over te dragen aan de jongere generatie? Neem dan contact op met Vriginie of Kübra. Lees hieronder meer over hun vraag.

ROC VAN TWENTE EN DE NVD

Al een aantal jaren ben ik, namens het ROC van Twente Management Support, lid van NVD Overijssel. Behalve de gezellige en leerzame bijeenkomsten, heb ik waardevolle contacten mogen leggen voor zowel studenten als docenten. Studenten hebben bij de regionale bijeenkomsten mogen assisteren bij het ontvangen van de gasten, meehelpen in de voorbereiding en achteraf de verslaglegging. Activiteiten, waar studenten naar uitkijken en die enorm bijdragen in de ontwikkeling op weg naar het werkveld. Collega docenten hebben regelmatig, als gast, workshops bijgewoond. Ook voor hen een mooie manier dicht bij de praktijk te “blijven” staan.

HET STOKJE OVERDRAGEN

Vanwege mijn naderende pensioen, wil ik graag het stokje overdragen aan collega Kübra Gögen. Tijdens het online koffiemoment heeft Kübra zich voorgesteld. Helaas zijn ook wij, als ROC, getroffen door de gevolgen van COVID-19 en staan de meeste activiteiten op een laag pitje. Daarom graag aandacht voor onderstaande oproep!

 OVERDRACHT VAN KENNIS EN ERVARING VAN NVD-LEDEN

De samenwerking met de NVD blijft voor ons van groot belang en willen daarom in contact komen met leden, die het leuk vinden het beroep Management Assistant bij studenten/docenten uit te dragen door:

·        Gastlessen (online), zeer uiteenlopende onderwerpen (alles is welkom)

·        Webinars voor studenten

 ·       Sparren/interview (online) met één op één studenten

·        Stageplaatsen niveau 2, 3 en 4 regio Twente

Daarnaast is “Collegeleerbedrijf M&Ooi geregeld” op zoek naar onderzoeksopdrachten voor studenten in de zakelijke dienstverlening.

Enthousiast geworden?

Neem contact op met:

Kübra Gögen (kugogen@rocvantwente.nl) of Virginie Klunder (vklunder@rocvantwente.nl)

Hartelijke groet,

roc_twente_2.jpg

Regio nieuws Overzicht