Terugblik van onze voorzitter op 2020 - een bijzonder jaar

Jaaroverzicht NVD 2020

2020 was een bijzonder jaar. Het hele jaar heeft in het teken gestaan van verandering. Zodra een verandering op komst was of al had plaatsgevonden en ik daarover wilde schrijven, werd deze al weer ingehaald door ander nieuws. Waardoor mijn verhaal  achterhaald was. We hebben als NVD een beetje in een achtbaan gezeten in 2020 en dat kwam niet alleen door corona…

JAAROVERZICHT 2020

50 JAAR

In 2020 werd onze vereniging 50 jaar. Een jubileumjaar dus. Lange tijd heeft een groep leden zich voorbereid op allerlei festiviteiten door het jaar heen. Het begon met een zeer geslaagde aftrap in januari 2020. We praten er nu nog over. Het is namelijk ons enige fysieke feest geweest in 2020. Corona heeft roet in het eten gegooid.

Gelukkig konden we onze leden enorm verrassen met het prachtige jubileummagazine, dat iedereen in het voorjaar in de brievenbus vond. Heb je als nieuw lid nog niet zo’n mooi magazine in huis óf je wilt graag iemand het magazine toesturen? Neem contact op met onze secretaris.

In het 3e kwartaal konden we helaas nog steeds niet fysiek bij elkaar komen. Daarom organiseerde de projectgroep 50 jaar NVD een ludieke pubquiz. 

De kans dat we alsnog een groot feest kunnen organiseren – vóórdat de vereniging wederom verjaart –  wordt steeds kleiner en is zo niet nihil. Toch wil de projectgroep 50 jaar NVD nog eenmaal alles op alles zetten om iets voor haar leden uit de kast te trekken. 
Dus: laat staan die datum van 24 april 2021! 

CONTRIBUTIE

Alle NVD-leden weten  dat we vorig jaar december een proef hebben gedaan met het versturen van onze facturen via Easydus. Dit is ons goed bevallen. De betalingen kwamen sneller binnen waardoor we als vereniging ook beter onze aan verplichtingen konden voldoen. 

Ook onze leden hebben aangegeven content te zijn met deze nieuwe manier van factureren. Dat smaakte naar meer. Dus de proef werd ook voortgezet bij het aanmelden van bijeenkomsten. Het handmatig overmaken van een eigen bijdrage werd hiermee verleden tijd.

LEDENADMINISTRATIE

Mede door de pilot via Easydus kwamen meer wensen naar voren om processen te optimaliseren.  Het bestuur werkte deze uit tot een automatiseringsplan voor de ledenadministratie. We bedankten Easydus heel hartelijk voor de opgedane ervaring en gingen in zee met AllUnited. Dit bedrijf bood de NVD de mogelijkheid om naast de ledenadministratie ook de website, nieuwsbrief en boekhouding te vernieuwen én gebruik te maken van een eigen NVD-app.

CORONA

En toen kwam corona. Alle op locatie georganiseerde bijeenkomsten kwamen stil te liggen. Met trots wil ik melden hóe snel we als bestuur hier geschakeld hebben. In no-time werden webinars georganiseerd. Oké, in het begin niet allemaal van even goede kwaliteit, maar naarmate het jaar vorderde werden we hier meer gedreven in. Op deze manier bleven we in contact met de leden.

Online
Onze bestuursvergaderingen gingen direct online. Dat was erg wennen, met zóveel (13) mensen op één scherm én een volle agenda, was het niet altijd even gemakkelijk. En toch zijn we – zo flexibel als we zijn – erin geslaagd hier een goede modus in te vinden. Eén groot voordeel van online vergaderen: het scheelt de vereniging heel wat reiskosten. 

SLAGVAARDIGER

Door corona zijn we als bestuur meer in kleine groepen gaan werken. Een bewuste keuze want niet iedereen vindt een onderwerp even interessant of heeft hetzelfde talent. We zijn meer gaan leunen op de expertise van onszelf en anderen waardoor we als bestuur slagvaardiger zijn geworden. Ook in de vereniging hebben we gevraagd expertise in te zetten op onderwerpen. Zo zijn er meerdere projectgroepen ontstaan.

PROJECTGROEP MICROSOFT TEAMS, VOORBEELD VOOR DE VERENIGING

Een projectteam Microsoft Teams werd gevormd om voor het bestuur uit te zoeken welk voordeel het voor de NVD zou opleveren als we met Microsoft Teams zouden gaan werken. Eén bestuurslid had zitting in de projectgroep, de anderen waren leden uit de diverse NVD-regio’s.
Het bestuur vertrouwde op de kennis en ervaring van dit team. En hoe goed is dit geweest! De inspanning lag compleet bij het projectteam dat zich in korte tijd volledig vastbeet in het vergaren van informatie, offertes lezen en pitches aanhoren. In de tussentijd werd het bestuur geïnformeerd met korte en bondige updates.

Hoe deze projectgroep Microsoft Teams heeft gefunctioneerd - en nog steeds bezig is - is een voorbeeld voor hoe de vereniging – de NVD – werkt. Voor, door, mét de leden. NVD - Netwerk Van Doorzetters 😉

ALLUNITED

Terug naar de automatisering van de ledenadministratie, website, nieuwsbrief én boekhouding. Dit gehele pakket hebben we in 2020 ondergebracht in AllUnited. De naam zegt het al “alles in één”. Jaren geleden ontstaan voor voetbal-, tennis- en hockeyverenigingen, de laatste jaren ook voor verenigingen zoals de NVD.

Voor ons betekende het een grote omslag.
Niet alleen het goed muteren van onze database, maar ook heel veel nieuwe (welkomst)brieven en bevestigingsmails voor aanmeldingen van bijeenkomsten/webinars. Regio Noord-Brabant was er al mee begonnen in de tijd van de pilot met Easydus, nu was het aan het landelijke bestuur om nieuwe teksten te maken. Een hele klus waar voornamelijk regiobestuurders Limburg (Ninotchka) en Gelderland (Elise) en ik aan gewerkt hebben. 

Ook de boekhouding werd opnieuw ingericht. Voormalig penningmeester Ria Hoekzema heeft hierin een voorsprong gemaakt en Lieke Glaudemans, huidige penningmeester, zet haar werk voort.

Afscheid van het secretariaatsbureau
Het gevolg van de automatisering van de ledenadministratie en boekhouding hield in dat het secretariaatsbureau, waarvan de NVD sinds 2004 gebruik maakte, minder te doen had. We maakten afspraken om per uur te betalen in plaats van een fixed price per jaar. Per 1 januari 2021 namen we geheel afscheid van elkaar. Naast een enorme besparing levert dit automatiseringsplan de NVD ook gemak op en meer controle over onze eigen database. Een nieuwe fase breekt aan.

COMMUNICATIE 

De vernieuwing van de website en nieuwsbrief liep synchroon aan het communicatieplan dat sinds oktober 2019 in ontwikkeling is. Veel vrije uurtjes van menig bestuurslid hebben gezeten in het opnieuw opbouwen van de website,  wat beloond werd met het resultaat dat we na de zomer de website konden lanceren.

Extra grote dank is hier op zijn plaats aan onze bestuurder Jolanda van Driel pr&communicatie (ai) en haar team. Wij zijn er superblij mee.

Leden hebben beter zicht op hun gegevens die ze zelf kunnen aanpassen. Andere leden zijn ook beter vindbaar, zo ook de agenda met een directe aanmeldknop. Alle bijeenkomsten/webinars die je volgt komen overzichtelijk in beeld als je inlogt op je eigen account.

Ook de NVD-app zorgt voor snelle(re) communicatie onderling én elke dag hebben we de mogelijkheid leden te feliciteren met hun verjaardag! Hoe leuk is dat.

Let wel: we zijn nog lang niet klaar. Maar voordat we verder gaan sparen we eerst voordat we weer nieuwe mogelijkheden toepassen.

CAMPAGNE NVD

In het nieuwe jaar komen we met een nieuwe campagne om de NVD zichtbaarder te maken, om nieuwe leden en partners aan te trekken. Nieuwe leden trekken we  voornamelijk aan via het bedrijfslidmaatschap dat we in 2020 introduceerden. NVD-partners behouden we en nemen toe door de herziene contracten én een andere manier van samenwerken.
Hoe dan?
Dat ga je merken in het nieuwe jaar! In samenwerking met HSTotaal Communicatie & Design

BESTUURSSAMENSTELLING

Tijdens de alv van januari 2021 namen maar liefst 5 bestuursleden afscheid. Dat lijkt een kaalslag, maar niets is minder waar. Met grote gedrevenheid heeft iedereen gewerkt tot en met het goed overdragen aan de nieuw te benoemen bestuurders.

Met grote trots meld ik dat in een hele korte tijd álle vacatures zijn vervuld. Een grote pluim aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.
Aan de leden stellen we heel graag de nieuwe bestuursleden voor die net zoals hun voorgangers met veel energie en liefde voor de NVD aan de slag willen.
Alv: zaterdag 30 januari 2021.

2021

Ondanks de coronacrisis, waardoor we extra ons best moeten doen om te organiseren wat er wél mogelijk is, zie ik vele lichtpuntjes in het nieuwe jaar.

Ik wens voor de vereniging dat we een fantastische afsluiting hebben van het 50-jarig bestaan op 24 april 2021. Save this date!
Bovenal wens ik iedereen een goede gezondheid!

Hartelijke groet,

Ingrid Geul, voorzitter NVD
(te volgen via Facebook)

Downloads:

Landelijk nieuws Overzicht