Een kijkje achter de schermen bij projectteam Microsoft 365

In de alv in juni 2020 is medegedeeld dat de NVD meer wil werken in projectvormen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de vele talentvolle leden die onze vereniging kent. Het eerste dat van start is gegaan is het project Microsoft 365.

Ella van Zaal, regiobestuurder Zuid-Holland én projectleider Microsoft 365 laat ons even meekijken achter de schermen van dit projectteam. 

EEN NIEUWE MANIER VAN SAMENWERKEN

De NVD wil naar een moderne manier van samenwerken. Wat verstaan wij hieronder?

  • Meer samenwerken aan documenten
  • Documenten makkelijker bewaren en toegankelijk houden, ook bij bestuurs- en regiowisselingen
  • Meer hybride gaan vergaderingen, scheelt veel reistijd, minder kosten én is ook milieubewuster

Natuurlijk, deze wens is extra naar voren gekomen door de coronacrisis. Maar zoals een bekend voetballer ooit zei “alle nadeel heb zijn voordeel”. Het feit dat wij ineens niet meer fysiek bijeen konden komen, drukte ons op de noodzaak een alternatief te zoeken.

DE WERKGROEP AAN DE SLAG

In de projectgroep Microsoft 365 namen deel Madelon Gouman (regioteamlid Overijssel), Cindy Huizen (lid Limburg), Ynske Heeringa (lid Zuid-Holland), Cynthia Heerink (landelijke secretaris), Marianne de Proost (regioteamlid Noord-Brabant), Jolanda van Driel-Rook (bestuurder PR&C) en Ella van Zaal (regiobestuurder Zuid-Holland). In een hele korte tijd heeft deze groep het voortraject gedaan. Plan van eisen opgesteld, organisaties gevraagd offertes uit te brengen, pitches afgenomen en uiteindelijk een advies aan het bestuur voorgelegd. Na instemming van de NVD-leden tijdens de alv op 30 januari 2021 gaat de projectgroep verder met stap 2, de inrichting van Microsoft 365. Om daarna de implementatie te kunnen uitvoeren. Namens de projectgroep kan ik wel zeggen dat zo’n project een heel leerzaam traject is.

EN ER IS MEER!

De NVD gaat met meer projecten werken, zoals projectgroep ledenwerving, projectgroep NVD-partners, projectgroep NVD ambassadeurs. Als je geïnteresseerd bent in deelname aan een kortdurend project, en deze oproep geldt voor ALLE NVD-leden - meld je dan aan bij PR&C team communicatie@nvdm.net en laat de NVD profiteren van jouw talenten. In ruil daarvoor ben jij weer een ervaring rijker.

Deelname aan een projectgroep is echt leuk/goed/leerzaam/waardevol aldus de leden van de projectgroep Microsoft 365.

 

Landelijk nieuws Overzicht