Van de voorzitter

NVD-verwachtingen
Ook bij de NVD hadden we met zijn allen héle andere verwachtingen van ons jubileumjaar. Het is een jaar waarbij we elke keer onze verwachtingen moeten bijstellen. Als bestuur, regioteams en projectgroep 50 jaar NVD is het continu schakelen. Achter de schermen hebben we heel veel overleg, schakelen we continu op de nieuwe COVID-regels en organiseren we wat binnen de mogelijkheden ligt. Misschien dat je als lid dit niet zo in de gaten hebt (gehad). Net als de gehele maatschappij zorgt corona ook binnen de NVD voor uitdagingen, onduidelijkheden en zorgen. Eenduidigheid in communicatie en duidelijke besluitvorming is daarin zeer belangrijk en wordt steeds meer cruciaal.

Verwachtingen bijstellen
Heb je een goede zomervakantie gehad? Ik hoop het van harte. Waarschijnlijk is het niet geworden zoals je verwachtte. Voor mij geldt hetzelfde: ik zou 4 weken naar Australië gaan, het zijn 2 losse weekjes in Nederland geworden. Ik roep altijd: je moet zelf je slingers ophangen in het leven wil je het leuk hebben! Dus na de teleurstelling dat alles geannuleerd werd kwam er toch de goede moed om er alsnog een leuke tijd van te maken. En dat werd het!

 

NVD-richtlijnen rondom corona
De richtlijnen omtrent hoe om te gaan met corona dienen glashelder te zijn. Daarom het volgende:
De NVD volgt volledig de algemene richtlijnen die door de overheid en het RIVM worden verstrekt. Dit is landelijk en voor iedereen hetzelfde.

Per regio kunnen er echter verschillen zijn
In navolging van de overheid kent de NVD drie risicoprofielen: waakzaam, zorgelijk of ernstig. Deze driedeling kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld in een regio met een zeer laag aantal besmettingen er meer ruimte komt voor live bijeenkomsten, binnen de restricties van het RIVM. In een andere regio met erg veel besmettingen geldt dat de bewegingsruimte zeer beperkt zal zijn. Deze keuzes worden per regio gemaakt. Lees ook het artikel in deze E-zine van onze regiobestuurder Noord-Holland/Flevoland die vertelt over de 1e live bijeenkomst bij Center Parcs.

Blijf lid
Wij zijn ons er terdege van bewust dat jij als lid contributie hebt betaald met de verwachting dat 2020 hetzelfde zou zijn zoals je in voorgaande jaren van de NVD gewend bent. Het werd echter compleet anders. Gelukkig hebben we, tot ons grote genoegen, een aantal succesvolle webinars kunnen organiseren. Ondanks dat we elkaar in levende lijve minder hebben getroffen, zien we een toename van het aantal leden. De ‘gedwongen’ overstap naar het organiseren van webinars is dus  goed bevallen. Dit heeft ons doen besluiten deze vorm voor een deel ook voort te zetten ná 2020. Wij willen investeren in het bedenken van toekomstbestendige duurzame bijeenkomsten en overlegvormen. En willen daar budgetten voor reserveren.

Contributieverhoging zoals afgesproken
De verhoging van de contributie gaat daarom gewoon door, zoals ook op de vorige alv met elkaar is besloten (we volgen de verandering van de ConsumentenPrijsIndex). Onze plannen voor de toekomst zullen niet veranderen, wél hebben we te maken met de actualiteit van corona. Dat zorgt ervoor dat we maatregelen moeten nemen, die ons door deze situatie  leiden. Onze langetermijnvisie verandert er niet door. Dit betekent ook dat we onvermoeid doorgaan met het ontwikkelen van webinars, bijeenkomsten, trainingen en opleidingen, zodat onze leden steeds meer uit onze kennisbank kunnen putten.  Daarnaast willen wij ook enige reserve opbouwen in de begroting, omdat voor iedereen de toekomst momenteel ongewis is. Die extra reserve noemen we de coronareserve, die beheerd wordt door de penningmeester.

NVD-partners
Onze partners hebben ook te maken met een situatie waar zij niet om gevraagd hebben. Juist in deze tijd zijn wij heel erg blij met en ook heel erg zuinig op onze partners. We kunnen nu laten zien hoe wij schouder aan schouder kunnen staan. Wij doen dit niet door kortingen te geven, maar juist de media op te zoeken en aandacht te vragen voor de partners die de NVD een warm hart toedragen. Zodat zij, mede door onze impulsen, meer in hun kracht komen te staan. Per regio kunnen hier maatwerkplannen voor ontwikkeld worden, in samenspraak met de bestuurder communicatie en de penningmeester.

Dus blijf lid van de NVD. Daar steun je niet alleen de vereniging mee, maar ook de NVD-partners en jezelf.

Nieuwe website & jubileumfeest
Tot slot wil ik je met veel enthousiasme vertellen dat we niet stil hebben gezeten deze zomer en een nieuwe website hebben gebouwd met heel veel mogelijkheden. En ook de projectgroep NVD-50 jaar heeft een verrassing in petto: een jubileumfeest op zondag 15 november. 

Ik kijk uit naar jou te ontmoeten, online of fysiek, op één van de activiteiten van de NVD.

Hartelijke groet,

Ingrid Geul
voorzitter NVD

Landelijk nieuws Overzicht