Onze missie en visie

NVD missie-visie

Als vereniging van de Nederlandse Directie- en managementondersteuners hebben we onze missie en visie opgesteld. Lees hieronder waar wij als vereniging voor staan.

MISSIE

De Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners (NVD) richt zich op het persoonlijk functioneren van leden bij het uitoefenen van hun functie. De NVD geeft haar leden kansen om kennis en vaardigheden op het eigen vakgebied bij te houden, te verbreden en te vernieuwen. Dit doen wij door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten van kwalitatief hoog niveau. De programma's betreffen het vakgebied, zijn maatschappijgericht en hebben een educatief karakter. Daarnaast heeft de NVD een duidelijke netwerkfunctie. Bijeenkomsten werken goed als plaatsen van ontmoeting. Leden kunnen kennis en ervaring uitwisselen en elkaar adviezen geven.

VISIE

Het vakgebied van directie- en managementondersteuners is in beweging. De NVD wil op veranderingen anticiperen. Onder andere door een verdere professionalisering van het beleid en de uitbouw van contacten met collega-verenigingen, opleidingsinstituten, werving- en selectiebureaus, vakbladen en social media. 

Wij zijn een volwaardige gesprekspartner om invloed op de beroepsomgeving en beroepsgroep te kunnen uitoefenen. Het is nodig dat de vereniging aan verdere bekendheid wint. Dit doen we door:

  • Actieve werving en behoud van (nieuwe) leden
  • Krachtige in- en externe communicatie
  • Bijeenkomsten, die aansluiten op de behoeften van de leden

 

NVDM - De vakvereniging voor de managementondersteuners Overzicht