Mag ik je even voorstellen aan -> het NVD bestuur 2023!

In de algemene ledenvergadering van december jl. en afgelopen maandagavond zijn er vele benoemingen geweest waardoor er diverse verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen het NVD bestuur. Even een samenvatting. Een nieuwe landelijke voorzitter, een nieuwe vicevoorzitter, herbenoemingen van regiobestuurders en bestuurder PR&C en nieuwe regiobestuurders die tot het bestuur zijn toegetreden. We stellen ze dan ook graag even aan je voor.  

Naast dit mooie nieuws willen we de aftredende bestuurders nogmaals bedanken voor al hun inzet in de afgelopen jaren. De NVD bestaat ruim 50 jaar en juist door deze kanjers die allemaal een bijdrage hebben geleverd, is de NVD wie ze is: Een netwerk van en door ondersteuners -> een vakvereniging voor elkaar, met elkaar!  

We kijken dan ook terug op een mooie tijd van samenwerking, groei en ontwikkeling. Dank dames! 

Alv 16 januari 2023

Mandy van Schaik is gekozen tot nieuwe vicevoorzitter!

mandy_van_schaik_2023_1.jpg

Jolanda van Driel-Rook is herbenoemd tot bestuurder PR&C

jolanda_van_driel_rook_2__1.jpg

Henriëtte Danekes is dé nieuwe duo-regiobestuurder van Zuid-Holland

henri_tte_danekes_1.jpg 

Jolanda van Leuven is herkozen als regiobestuurder Noord-Brabant

jolanda_van_leuven_1.jpg

Margot de Jong is herkozen als regiobestuurder Utrecht

margot_de_jong_2__1.jpg

Ingeborg Los is herkozen als duo-regiobestuurder Gelderland

ingeborg_los_1.jpg

Ella van Zaal is afgetreden als regiobestuurder Zuid-Holland

 ella_van_zaal_3__1.jpg

Brigitte van West is afgetreden als vicevoorzitter

brigitte_van_west_2__1.jpg

Alv 14 december 2022

Na 3,5 jaar leiding te hebben gegeven, geeft Ingrid Geul het NVD-voorzittersstokje over aan Jolanda Maasakkers

 nieuwe_voorzitter_nvd_is_bekend__1.jpg

Monica Kuppens is herbenoemd als duo-regiobestuurder Noord-Holland/Flevoland

monica_kuppens_1.png

Magritt Noordhoek is benoemd tot duo-regiobestuurder Noord-Holland/Flevoland

magritt_noordhoek_1.jpg

Regiobestuurder Gelderland Marion Sanders heeft stokje overgedragen aan Teuna Bouwmeester

marion_sanders_1.jpg

Teuna Bouwmeester is benoemd tot duo-regiobestuurder Gelderland

teuna_bouwmeester_1.jpg

Monique van den Bergh is benoemd tot regiobestuurder Overijssel

monique_van_den_bergh_1.jpg

 

NVDM archiefartikelen fysieke bijeenkomsten en webinars Overzicht