Oproep projectleden sociale media

In het communicatieplan van de NVD is opgenomen dat er aandacht besteed moet worden aan het inzetten van sociale media in de communicatie-uitingen van de NVD. De NVD maakt uiteraard al gebruik van sociale media, maar de vraag is of dit op een goede manier wordt gedaan en of alle kanalen wel goed benut worden.

Inzetten van sociale media is gericht op het laten groeien van het aantal leden én op het vergroten van de naamsbekendheid van de NVD, hetgeen moet leiden tot een groei van het aantal leden en het liefst ook aantrekkelijker worden voor de jongere beroepsgenoten.  

En niet onbelangrijk de NVD moet ook bekend worden onder potentiële partners en huidige partners moeten zien dat de NVD een groot bereik heeft met de sociale mediakanalen. Zo wordt de NVD een heel aantrekkelijke partner.  

Onderzoeksvraag aan de projectgroep is: Gebruikt de NVD de juiste sociale mediakanalen teneinde de beoogde doelgroep te bereiken en meer jongere beroepsgenoten aan de vereniging te binden. 

Aanpak: 

Er dient een projectgroep samengesteld te worden. Deze projectgroep bestaat uit maximaal vijf leden. De projectleider is een bestuurslid, de overige leden zijn het liefst twee vertegenwoordigers uit regioteams en twee “gewone” NVD-leden. De NVD wil een veilige leeromgeving zijn voor haar leden, dus specifieke eisen voor deze projectgroep zijn niet nodig. Ervaring met social media is uiteraard wel prettig.  

Dit projectteam zal aan de hand van de voorstellen gedaan door het communicatiebureau aan de slag gaan. Dat houdt in onderzoek doen naar sociale mediakanalen, onderzoek doen naar de verschillende groepen op de sociale mediakanalen. Onderzoek doen naar hoe de NVD aantrekkelijk kan zijn voor partners bij de uitingen in sociale mediakanalen. 

De NVD gaat van start met de projectgroep sociale media. Ella van Zaal, regiobestuurder Zuid-Holland en projectleider van projectgroep sociale media is op zoek naar enthousiaste leden die een bijdrage willen leveren aan de zichtbaarheid van de NVD op de sociale media kanalen.

De projectleden van de projectgroep sociale media krijgen om hun kennis op sociale media te vergroten workshops aangeboden. 
• Workshop ‘sociale media’ bieden: goede foto’s, goede posts, goede timing;
• De workshop aanvullen met ‘schrijven voor sociale media’;
• Ontwikkel een ‘sociale mediakalender’ met concrete taken en uitvoering.

Tijdens de alv van 23 april jongstleden is tijdens de presentatie over het deel “Communicatie” aangekondigd dat er een projectgroep sociale media wordt opgestart waaraan jij ook kunt deelnemen. We zijn op zoek naar enthousiaste leden, die graag mee willen denken over dit onderwerp. Je hoeft echt niet per se ervaring te hebben; de NVD is juist een plek waar je ook mag en kán leren. Gebruik deze kans, en geef je vóór 15 juni op bij Ella van Zaal, zuidholland@nvdm.net

 

In ruil daarvoor ben jij weer een ervaring rijker. Deelname aan een projectgroep is echt leuk/goed/leerzaam/waardevol aldus de leden van de projectgroepen Microsoft 365, Lidmaatschapsvormen, Partners en Website. 

Hieronder staat beschreven waarmee de projectgroep sociale media zich bezighoudt.

Sociale media 

  • Ontwikkelt een‘sociale mediakalender’ aan de hand van het communicatieplan en input vanuit projectgroep sociale media en andere projectgroepen.
  • Inventariseert welke sociale mediakanalen de doelgroep van de NVD gebruikt.
  • Inventariseert welke andere LinkedIn-, FB- en Insta-groepen er zijn. Denk aan andere secretariële bedrijfspagina’s en groepen. 
  • Inventariseert alle denkbare en relevante NVD-gerelateerde en niet-gerelateerde jaarlijkse gebeurtenissen.
  • De projectgroep bekijkt in hoeverre het communicatieconcept toereikend is voor mooie posts. HSTotaal helpt met aanvullende actuele creaties en/of ideeën. 
Landelijk nieuws Overzicht