Pluimen uitgereikt tijdens alv 23 april 2022

Nieuw in 2021 is het uitreiken van pluimen. Het belonen van leden met pluimen is een onderdeel van het communicatieproject. Tijdens de alv van 23 april 2022 zijn pluimen uitgereikt aan NVD-leden voor hun extra verdiensten.  

Het doel is leden te prikkelen zich extra in te zetten voor de vereniging. De pluimen worden uitgereikt door de voorzitter. In aanmerking komt een lid dat gedurende een aantal (wisselend of achtereen) keren zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging óf (meer dan) 1 bijzondere prestatie heeft verricht ten gunste van de NVD. 

WE MAKEN ONDERSCHEID IN DE VOLGENDE PLUIMEN:

 • Een GEWELDIGE pluim: € 37,50 voor een cadeaukaart voor Rituals via onze NVD-partner Pakketzenden.nl.
 • Een GROTE pluim: € 100,00 te besteden met VVV-cadeaukaart via onze NVD-partner Pakketzenden.nl.
 • Een DIKKE pluim: € 250,00 een overnachting voor 2 personen incl. ontbijt bij een van onze NVD-partners naar keuze.

OP DE ALV VAN ARPIL 2022 IS UITGEDEELD:
DE GEWELDIGE PLUIM AAN: 

 • Monique Baks, regiolid Gelderland en projectteam NVD-partners.
  Monique heeft zich ingezet in het projectteam NVD-partners. Hier heeft Monique een goede bijdrage geleverd voor het opzetten van de nieuwe partnerpakketten. 
 • Inger Heselhaus, regioteamlid Noord-Brabant en Marianne de Proost, regioteamlid Noord-Brabant.
  Inger en Marianne verdienen samen een pluim omdat ze in Noord-Brabant zich extra hebben ingezet voor het geven van presentaties over de NVD bij scholen in hun regio. Precies wat we nu nodig hebben om de NVD te promoten bij de jonge doelgroep.
  geweldige_pluim_1_1.jpg

De GEWELDIGE pluim is ook uitgereikt aan NVD-regioteam Noord

 • Tinyta de Rooy, regioteam Noord
 • Corine Tol, regioteam Noord
 • Maaike Wijnja, regioteam Noord

In januari 2021 viel regtioteam Noord uiteen. Er waren nieuwe regionale NVD-leden nodig om de kar te gaan trekken. Spontaan stonden op Tinyta de Rooy, Maaike Wijnja, Theresa Berg en Corine van Dijk-Tol. Het was niet makkelijk in coronatijd om goed contact te maken met de leden en toch is het hen gelukt om de regio Noord bruisend te houden. Tinyta nam tijdelijk de rol van regiobestuurder op zich tot einde van het jaar 2021. Dat heeft ze met verve gedaan en daarom verdient ze een GEWELDIGE pluim. De andere drie hebben nóg verder doorgepakt en vormen nu het nieuwe regioteam Noord. Nieuwe teamleden hebben zich inmiddels al gemeld. We zijn blij met deze voortvarende dames en we belonen hen met een GEWELDIGE pluim.

 geweldige_pluim_2_1.jpg

DE GROTE PLUIM AAN: 

 • Margot de Jong, regiobestuurder Utrecht, projectleider projectgroep partners.
  In het kader van haar functie als projectleider van het project NVD-partnerpakketten heeft Margot zich extra ingezet voor de NVD. Zij heeft samen met haar team een goed hanteerbaar
  nieuw pakket ontwikkeld voor onze partners. Er zijn hierdoor heel veel nieuwe contracten getekend. Dit project was een belangrijke opdracht om de NVD verder te helpen met een goede toekomst. Dankzij Margot is dat gelukt. Daarnaast is Margot zeer vooruitstrevend in het zichtbaar maken van de NVD. O.a. het fabriceren van korte filmpjes komt uit haar koker. 
 • Henriëtte Danekes. regioteamlid Zuid-Holland, projectlid projectgroep partners.
  Henriëtte is sinds januari 2020 lid van het regioteam Zuid-Holland. Het is fantastisch om te zien hoe iemand kan groeien in zo’n korte tijd. Henriëtte is voor het team een vast baken, die
  altijd met plezier taken oppakt en altijd haar afspraken nakomt. Hoe fijn is dat! Extra verdienstelijk voor de NVD was Henriëtte in haar rol in het projectteam NVD-Partners. En in de
  organisatie van de NVD-verjaardag op 23 april 2022 waar zij zorgde voor het NVD-partnerplein, een experiment dat fantastisch heeft uitgepakt, mede door haar inzet.
 • Franka Vendrig, en Marian Langelaan, beiden regiolid |Zuid-Holland en projectlid projectgroep website.
  Franka en Marian hebben als projectleden projectgroep website en content hun bijdrage geleverd aan de professionalisering van de website. Samen met projectleider Joëlla van der Breggen en Jolanda van Driel, bestuurder PR & C hebben zij ervoor gezorgd dat er landingspagina's voor persoonlijk- en bedrijfslidmaatschap zijn geïntroduceerd. Met hun kennis en ervaring denken zij mee en geven advies omtrent de vindbaarheid van de NVD-website en hoe we de nieuwe huisstijl volgens het communicatieplan het beste kunnen implementeren. Franka en Marian nemen ook interviews af met leden voor de rubriek voor de schermen en voor het bedrijfslidmaatschap. Ook zijn Franka en Marian te zien in de NVD-uitingen. Denk aan de promofilm en brochure bedrijfslidmaatschap. Al met al kunnen wij zeggen dat wij blij zijn met actieve leden zoals Franka en Marian.

 grote_pluim_1.jpg

DE DIKKE PLUIM AAN: 

Deze pluim is uitgereikt aan leden waar je afgelopen jaar niet om heen kon. Met vol enthousiasme, durf, buiten hun comfortzone hebben zij zich volledig ten dienste gesteld aan de NVD. Dat belonen we met een DIKKE pluim.

 • Joëlla van der Breggen, landelijke webmaster.
  Het afgelopen jaar heeft Joëlla veel werk verzet als landelijke webmaster, maar ook als projectleider van de projectgroep website & content. Voor de regioteamleden en NVD-partners was zij diegene die artikelen redigeerde en ook zorgde voor plaatsing op de website. Met haar schijftalent wist zij fantastische artikelen te schrijven. Haar manier van schrijven gebruikte zij ook weer bij interviews (bedrijfslidmaatschap en rubriek voor de schermen) met leden en partners. Zij zorgde ook voor structuur en het beschrijven van processen. Als projectleider van de projectgroep website en content heeft zij samen met haar projectleden Marian Langelaan, Franka Vendrig en Jolanda van Driel ervoor gezorgd dat er nieuwe landingspagina’s voor het persoonlijk- en bedrijfslidmaatschap werden geïntroduceerd. Dit alles met de missie en visie van het communicatieplan. Dit jaar is zij met haar projectgroep gestart met het optimaliseren van de website. Hiervoor is ook NVD-partner Jheroen Briels ingeschakeld.
 • Lieke Glaudemans, landelijk penningmeester.
  Lieke is landelijk penningmeester, heeft afgelopen jaren enorm veel werk verzet om het nieuwe programma AllUnited in te richten voor onze financiële administratie. Vele uren heeft zij besteed aan de puntjes op de i, het aansturen van AllUnited en het informeren van het bestuur over alle updates. Het is niet makkelijk geweest omdat we in ons vak niet vanzelfsprekend cijfermatig zijn aangelegd. Financiële administratie is een kunst op zich en Lieke doet er alles aan om het zich eigen te maken. Dat belonen we met een DIKKE pluim. Omdat Lieke is herkozen gaan we nog eens 2 jaar van Lieke genieten in de functie van landelijk penningmeester.
 • Ella van Zaal, regiobestuurder Zuid-Holland.
  Ella heeft in 2021 de smaak echt te pakken gekregen. Ze heeft het experimenteren ontdekt en dat komt de NVD zeer ten goede. Ella is creatief in het bedenken van formats om leden meer aan te laten sluiten bij de NVD. Zij is met haar team de initiator van de Energytalk, wat een enorm succes is. Haar meest recente initiatief is het deelnemen aan de Nacht van de Vluchteling, waardoor we ons als NVD ook weer in de picture zetten. Ella belonen we heel graag met een DIKKE pluim.
 • Ninotchka Tilburgs, erelid en secretariaatsfunctie.
  Ninotchka verdient een DIKKE pluim omdat ze de rots in de branding is voor het bestuur. Ze beleeft er plezier aan om de secretariaatsfunctie voor de NVD uit te voeren. We kunnen haar elke dag benaderen voor vragen en ze draait nergens haar hand voor om. Het is voor het bestuur een genoegen om met haar samen te werken en we hopen dat ze er nog lang plezier in blijft houden.

dikke_pluim_1_1.jpg

De DIKKE pluim is ook uitgereikt aan: 

 • Ingrid Geul, voorzitter.
  De NVD heeft net als iedere andere vereniging niet alleen veel vrijwilligers nodig, maar ook een goed bestuur. In onze statuten is vastgelegd dat bestuursleden maximaal zes jaar mogen aanblijven in hun functies. Dit om te voorkomen dat er geen ruimte is voor vernieuwing. Drie jaar geleden heeft Ingrid Geul het voorzittersstokje overgenomen. Deze voorzitterswissel is niet zonder slag en stoot gegaan, maar nu het stof is neergedwarreld, kunnen we concluderen dat er naar een prachtige NVD 3.0 is getransformeerd. (En dit is niets ten nadele van alle voorgaande voorzitters. Iedere voorzitter heeft het beste met de NVD voorgehad). Verandering in een organisatie is altijd moeilijk. Vaak houden mensen vast aan het oude, want dan weet je tenminste wat je hebt. Het voorzitter zijn tijdens de coronapandemie maakte het zeker niet eenvoudiger. Ingrid heeft ons in de afgelopen jaren als bestuur gemotiveerd, geënthousiasmeerd, aangejaagd en bewust gemaakt van ons eigen kunnen.   

  Even op een rijtje wat Ingrid allemaal in gang heeft gezet: 

  - Afscheid nemen van secretariaatsbureau Cantrijn; dit scheelt jaarlijks heel veel geld! 
  - In gebruik nemen van AllUnited, waardoor we zelf de ledenadministratie beheren. 
  - Aanschaf MS Office 365, waardoor digitaal samenwerken en vergaderen mogelijk werd. 
  - Een communicatieplan opzetten, waarbij er een belangrijke rol voor een nieuwe look voor de website is weggelegd. 
  - Instellen van bedrijfslidmaatschappen. 
  - Onze partners betrekken bij de vereniging, de verbinding zoeken i.p.v.  afhankelijk te zijn van “gunsten”.
  - Duo-regiobestuurderschap omarmen, zodat deze functies beter ingevuld kunnen worden. 

  Daarom vinden wij als bestuur dat Ingrid een hele DIKKE pluim verdient. 

 • Jolanda van Driel-Rook, bestuurder pr&c.
  Het (bestuurs)lid waar je afgelopen jaar echt niet om heen kon was Jolanda, Naast een functie in het regioteam Zuid-Holland is zij bestuurder PR & Communicatie. Ze diept het communicatieplan helemaal uit haalt het beste in zichzelf naar boven met haar creativiteit. Dat komt de NVD zeer ter goede. Vers van de pers is de brochure voor het NVD-bedrijfslidmaatschap. Die komt bijna volledig uit de koker van Jolanda. Ze maakt meerdere malen overuren voor de NVD en dat komt voornamelijk omdat ze het zo leuk vindt. Ze straalt haar energie af op het bestuur, regioteamleden en vele NVD-partners. Jolanda verdient een hele DIKKE pluim en we hopen nog een paar jaar van haar te mogen genieten in de functie van bestuurder PR & Communicatie. 

  dikke_pluim_2_1.jpg

Ook iemand nomineren?

Waarschijnlijk komt direct in jouw hoofd op wie nog meer een pluim verdient. Niet altijd wordt diegene of die groep NU gekozen. Soms omdat iets nog niet voltooid is of omdat we juist wachten op een ander beter moment. Iedereen binnen de NVD kan een individueel (bestuurs-, regioteam-, projectgroep- of regulier) lid, of een hele projectgroep nomineren. Als je een lid/groep wilt voordragen lees de procedure. Draag diegene(n) voor door een e-mail te sturen naar de voorzitter (voorzitter@nvdm.net) met een goede overtuiging waarom diegene(n) een pluim verdient en welk soort pluim.

nomineren_pluim_2.jpg

 

Landelijk nieuws Overzicht