De meerwaarde van een communicatieplan

Wil je als vereniging gezien en gehoord worden ? Dan moet je zichtbaar zijn. Onze vereniging bestaat al vijftig jaar en toch kent lang niet iedereen ons. Daarom willen we als vereniging ons vak vol in de schijnwerpers zetten, omdat het beroep dat wij uitoefenen vaak achter de schermen plaatsvindt. Dat vak is professionele ondersteuning voor directie en/of management.

Om onze vereniging zichtbaarder te maken, hebben we een professioneel bureau aangetrokken om samen met ons een communicatieplan te maken. In dit plan staat onder meer wat de meerwaarde van lidmaatschap is, welke leden we zoeken en hoe we dat naar buiten brengen. Komende jaren gaan we de daaruit voortkomende acties uitvoeren. Denk aan nieuwe lidmaatschapsvormen en het promoten van onze bijeenkomsten via sociale media.

In het communicatieplan is ook beschreven hoe we bestuurlijk talent kunnen aantrekken. We benaderen mensen persoonlijk en maken vacatures bekend in onze nieuwsbrief en op LinkedIn.

Omdat we als vereniging in beweging zijn, kost een bestuursfunctie best wat tijd. Daarom hebben we ingevoerd dat regio’s ook kunnen kiezen voor een duoschap. De ene bestuurder richt zich op het landelijke deel van de vereniging en de andere op het regionale deel. Een fantastische combi. Het communicatieplan is de komende jaren onze leidraad. Een van de acties is het opzetten van een goed inwerkplan voor nieuwe bestuurders. Zodat iedereen weet welke kant we op willen en dat geeft de mensen een boost. Onze leden zijn zich steeds meer bewust dat je in beweging moet komen om bij te blijven. Het is belangrijk je te ontwikkelen. Dat is precies de reden om lid te zijn van onze vakvereniging.

Een aantal weken geleden beantwoordde onze voorzitter, Ingrid Geul, onderzoeksvragen van het nationaal verenigingsonderzoek (NVO). Initiatiefnemers: De Nederlandse Associatie (DNA, vereniging van verenigingen) en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen. Uit de 4.600 respondenten werd Ingrid gekozen om haar antwoorden nader toe te lichten. Eerst in een interview en later tijdens het DNA-jaarcongres van 18 november jl. In het interview sprak Ingrid ook over het communicatieplan.

Het 2e Nationaal Verenigings Onderzoek is een grootschalig onderzoek naar alle verenigingen in Nederland. IVBB en DNA hebben de handen ineen geslagen om het verenigingslandschap meer en beter in kaart te brengen. Met 4608 deelnemende verenigingen is de impact van verenigingen als nooit tevoren zichtbaar gemaakt. Het onderzoek stond open voor deelname door alle type verenigingen; van grote koepels, branche-, beroeps- tot aan de kleinste vrijwilligers verenigingen. 

Zie hieronder de downloads naar de resultaten van het onderzoek en de highlights (pag. 22 de NVD) en bekijk het interview. 

Bron: NVO

Downloads:

Landelijk nieuws Overzicht