Nieuwe lidmaatschapsvormen per 1 januari 2022

Welkom bij de NVD

Het afgelopen jaar is een van de aandachtspunten van de NVD geweest het onderzoeken of nieuwe lidmaatschapsvormen nuttig kunnen zijn om meer leden te verbinden aan de NVD.  Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een lidmaatschapsvorm niet bepaalt of iemand lid wordt of blijft; maar dat het juist gaat om de uitstraling en vernieuwing van de NVD die maakt dat je lid wilt zijn van onze vakvereniging.   

TWEE EXTRA LIDMAATSCHAPVORMEN

Een duidelijk signaal van de leden is, dat de NVD wel moet vernieuwen om aantrekkelijk te blijven. Nieuwe lidmaatschapsvormen zijn noodzakelijk om twee specifieke doelgroepen, studenten en gepensioneerden, aan ons te (blijven) verbinden.

JONG PROFESSIONALS VERBINDEN AAN DE NVD

De NVD wil graag vernieuwen en zich meer richten op de jongere doelgroep  (young professionals < 30 jaar). Een van de manieren om jongeren aan de NVD te verbinden is om actiever samen te werken met opleidingsinstanties. Uit onderzoek blijkt dat de NVD meer bekendheid nodig heeft bij eindejaarstudenten van vakgerelateerde mbo- en hbo-opleidingen.   

Om het lidmaatschap voor studenten aantrekkelijk te maken, is het vanaf 1-1-2022 voor hen mogelijk om een lidmaatschap met 50% korting af te sluiten.  

50% REDUCTIE VOOR PENSIOENGERECHTIGDEN

Daarnaast weten we dat leden die net de pensioengerechtigde leeftijd hebben behaald, zich nog graag langer met de NVD willen blijven verbinden, dan de in de huidige statuten vastgelegde periode van twee jaar. Zij zien voor zichzelf een rol weggelegd als coach voor jongere leden. En als ambassadeur om de NVD meer onder de aandacht te brengen bij vakgenoten en organisaties. De NVD ziet deze rollen ook als een meerwaarde en wil graag trouwe leden aan zich blijven verbinden en ziet de toegevoegde waarde van hun inzet, kennis en netwerk.  

Vanaf 1-1-2022 is het dus ook voor deze doelgroep mogelijk om een lidmaatschap tegen gereduceerd tarief (50% korting) af te sluiten. De twee nieuwe lidmaatschapsvormen zijn goedgekeurd in de alv van 12 juni 2021.

HOE NU VERDER? 

Alle informatie lees je binnenkort terug op de website. Klik hier voor informatie over een persoonlijk lidmaatschap en hier voor informatie over een bedrijfslidmaatschap.

Heb je specifieke vragen; bijvoorbeeld over jouw eigen lidmaatschap?

Mail dan naar secretariaat@nvdm.net

Landelijk nieuws Overzicht