Dubbelinterview met The Male Assistants & NVD

Op 3 november 2021 was het zover. Jolanda van Driel en Joëlla van der Breggen hadden een dubbelinterview met Menno Spiekerman en Leon de Bruijn van The Male Assistants. 

WAAROM THE MALE ASSISTANTS

Menno en Leon werken beiden als managementassistent en in april 2021 heeft Menno het voortouw genomen een platform op te richten voor mannelijke managementassistenten: The Male Assistants. Naar aanleiding van zijn medewerking aan een interview in de Telegraaf over mannen die als assistent voor vrouwen werken, zag hij de noodzaak om de mannelijke assistent meer een gezicht te geven in onze samenleving. Inmiddels zijn er diverse interviews en publicaties geweest na het eerste persbericht van juni 2021 en staan er o.a. afspraken met de wethouders van Werkgelegenheid van de gemeentes waar The Male Assistants zelf wonen zoals de gemeenten Cuijk, Amsterdam en  Gulpen-Wittem. The Male Assistants bestaan momenteel uit Menno Spiekerman, Leon de Bruijn, Rowin Geert Jan Vredeveld, Gerben van Veen en Alexander Martijn.

211125themaleassistent_banner_ver_2.jpg

WAT WAS DE REDEN OM CONTACT TE ZOEKEN MET ONZE VAKVERENIGING?

De leden van The Male Assistants willen meer aandacht genereren voor de man in het vak als managementassistent en hebben daarvoor diverse opleidingsinstituten, grote en kleine platforms en vakverenigingen benaderd. De NVD als grootste vakvereniging van Nederland hoort daar natuurlijk ook bij.

MANNEN IN HET VAK

Het vak van de traditionele ‘secretaresse’ is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Het is een echte ondersteunersfunctie geworden, waarbij plannen, mee- en vooruitdenken een hele belangrijke plaats hebben ingenomen. Ook Menno en Leon geven aan erg zelfstandig en autodidactisch te werken. Het vakgebied is veel breder geworden, waardoor meer mannen kiezen voor een baan als managementassistent. Dat kunnen starters zijn, omscholers of mensen die binnen hun eigen bedrijf doorstromen naar een functie als managementassistent.

Op het gebied van vacature- en opleidingsteksten is er echter nog veel te winnen, aldus Menno. Deze teksten zijn over het algemeen heel vrouwgericht met zinnen als ‘ben jij die powervrouw die ons team komt versterken?’ Ook qua beeldmateriaal wordt er vaak gekozen voor een vrouw. Menno licht toe dat als je het vak onder de aandacht wil brengen van mannen het aanpassen van deze teksten belangrijk is. Dit geldt ook voor de teksten van cursussen en opleidingen. Als platform bieden zij dan ook graag hun expertise aan om bedrijven en opleiders hierover te adviseren. 

Er zijn inmiddels diverse interviews geweest met spelers in het veld als Management Support, IMA, Schoevers, Adecco etc. Hierin is de aandacht voor vacature- en opleidingsteksten besproken. Of dit resultaat oplevert, zal in de toekomst moeten blijken.

Jolanda licht toe dat wij als NVD zeker met de toekomst bezig zijn en de vakvereniging breder willen trekken qua leden: jong, oud, man, vrouw. In onze toekomstplannen staan media-uitingen, de naam van onze vakvereniging en ons aanbod dan ook op het programma.

SECRETARESSE VAN HET JAAR VERKIEZING 

Dit evenement is ieder jaar een grote happening, georganiseerd door Schoevers en Public Support. Het zou natuurlijk heel leuk zijn als er weer een man genomineerd zou worden voor de ‘Managementassistent van het Jaar’ (Redactie: Selwin Dekkers kwam in 2020 tot de halve finale) of als een mannelijke managementassistent plaats neemt in de jury. The Male Assistants hopen dat ook deze verkiezing, die belangrijk is voor ons vakgebied, in de toekomst aandacht gaat besteden aan de mannen in ons vak.

WELKE REACTIES HEB JE GEHAD ALS MANNELIJKE MANAGEMENTASSISTENT?

De ervaringen van zowel Menno als Leon op dit gebied zijn positief. Er wordt soms verbaasd, maar over het algemeen enthousiast gereageerd. Een enkele keer hebben zij de ervaring gehad, dat er bij een sollicitatie echt expliciet voor een vrouw gekozen werd.

Bij de werkgever van Leon, het UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg, wordt een gemengde man/vrouw cultuur belangrijk geacht. Menno werkt hoofdzakelijk voor de overheid en daar is de man als managementassistent al wat meer ingeburgerd.

WAT IS JULLIE BELANGRIJKSTE BRON OM JE VAKKENNIS BIJ TE HOUDEN? 

Zowel Menno als Leon hebben de mogelijkheid via hun werkgever diverse cursussen en workshops (veelal als webinar) te volgen. Beiden zien de meerwaarde van korte vakgerichte opleidingen boven langdurige opleidingen. Jolanda licht toe dat de NVD ook op het gebied van vakgerichte scholing- en opleiding plannen aan het ontwikkelen is. Dit naast de workshops en webinars die we op dit moment al aanbieden.

EVEN ALS MANAGEMENTASSISTENTEN ONDER ELKAAR

Natuurlijk praten we ook nog even over wat we zoal tegenkomen in ons vak en hoe we daarmee omgaan. Menno heeft bijvoorbeeld een vragenlijst ontwikkeld om te kunnen anticiperen op steeds nieuwe manager(s) en de problematiek. De lijst bevat zowel praktische vragen als inlogcodes, kostenplaatsen en de wensen in de ondersteuning als inhoudelijke vragen over het werkgebied. Ook enkele vragen over de privésituatie horen hierbij. Op deze manier kan hij zich snel inwerken en aan de slag. Leon is gestart in de coronaperiode met een nieuwe functie. Het vergt dan veel creativiteit en zelfstandigheid om je de materie eigen te maken, terwijl je elkaar niet even in de gang iets kunt vragen. Ook hier komen eigenschappen als zelfstandig en autodidactisch kunnen werken van pas.

HOE NU VERDER?

Menno en Leon: The Male Assistants zijn (nog) maar met een kleine groep en dat vergt veel inzet van de leden. Er is hard gewerkt aan het zichtbaar maken van de man in het vak. Voor de toekomst zijn er plannen om een website te realiseren en met werkgroepen aan de slag te gaan. Zaken als ontwikkelingskosten spelen hierbij natuurlijk wel een rol.

SAMENWERKING MET DE NVD

Een samenwerking met de NVD zou van meerwaarde kunnen zijn. Op dit moment zou bijvoorbeeld aandacht voor de man in het vak in de promotie uitingen van de NVD helpend kunnen zijn.

We sluiten dit interview af met een hartelijke dank aan Menno en Leon voor hun medewerking en beide heren worden van harte uitgenodigd binnenkort een NVD-bijeenkomst bij hen in de buurt bij te wonen.

Jolanda van Driel-Rook
Bestuurder PR&C

Joëlla van der Breggen-Borman
Webmaster 

 

Landelijk nieuws Overzicht